Aktualności PROW

poniedziałek, 9 marca 2020
W dniu 9 marca br. Gmina Inowłódz otrzymała wsparcie na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 000 000,00 zł w miejscowości Spała powstanie nowe targowisko, na którym odbywać się…
środa, 4 marca 2020
W dniu 4 marca br. podpisano następną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą wręczył przedsiębiorcy Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W wyniku zawartej umowy Beneficjentem środków UE została Pani Paulina Kosiorowska – Gorządek prowadząca działalność gospodarczą pn. KLIMPOWER. Pozyskane środki zostaną wykorzystane…
środa, 4 marca 2020
W dniu 03 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości 70 000,00 zł na podjęcie działalności…
wtorek, 3 marca 2020
50 milionów złotych trafi do gmin województwa łódzkiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni, sieci kanalizacyjne i wodne. Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Łódzkiego pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie skierowana, m.in. na budowę i rozbudowę…
poniedziałek, 2 marca 2020
W dniu 2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednym z Beneficjentów jest Pani Paulina Olejnik-Janas, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu w kwocie 70 000 zł otworzy pracownię…
wtorek, 25 lutego 2020
W dniu 24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę  operacji wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie…