poniedziałek, 4 września 2023
Podpisano kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania nr 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy nowym Beneficjentom wręczył Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Wsparcie otrzymali Wnioskodawcy z terenu działania Stowarzyszenia…
czwartek, 31 sierpnia 2023
W dniu 23.08.2023 r. podpisano kolejne umowy o przyznaniu pomocy, które przyczynią się do osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”. Umowy nowych Beneficjentom wręczył Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie w wysokości 180 120 zł otrzymało Miasto Brzeziny na realizację operacji pn.…
poniedziałek, 28 sierpnia 2023
W dniach 10-17.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, zawarto następne umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie…
środa, 2 sierpnia 2023
W dniu 31.07.2023 r. zawarto kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z zakresu poddziałania nr 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowy Beneficjentom wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Pomoc otrzymali Wnioskodawcy…
poniedziałek, 24 lipca 2023
W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” gminy zostały ujęte w gronie potencjalnych wnioskodawców ww. działania.  Lokalne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o wsparcie…
piątek, 21 lipca 2023
W dniu 11.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie