Aktualności PROW

środa, 15 marca 2023
W dniach 7 – 9 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”…
wtorek, 14 marca 2023
W dniach 9, 10 oraz 13 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano umowy o przyznaniu pomocy dla projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Umowy Beneficjentom wręczyli w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego - Pan Piotr Adamczyk, Pan Zbigniew Ziemba oraz Pan Andrzej…
czwartek, 9 marca 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Termin składania wniosków: od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 7 czerwca 2023 r.  Rodzaj wnioskodawcy: O pomoc ubiegać się może lokalna grupa działania (LGD), o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy…
środa, 8 marca 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozstrzygnięcie naboru jest wynikiem zakończenia oceny formalnej wniosków, które…
poniedziałek, 27 lutego 2023
Umowy w ramach inicjatywy LEADER W dniu 21.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, podpisano umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”…
poniedziałek, 20 lutego 2023
W dniu 14.02.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy ul. Al. Piłsudskiego 8, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie