Aktualności PROW

czwartek, 26 stycznia 2023
W dniu 24.01.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Magdalena Matynia na…
wtorek, 17 stycznia 2023
  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY. Konkurs polega na upowszechnianiu oraz promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich w wyniku identyfikacji wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu…
piątek, 2 grudnia 2022
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego miało miejsce podpisanie umów przez Beneficjentów, którzy otrzymali środki w ramach IV naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach rozstrzygniętego konkursu pomoc przyznano 34 lokalnym samorządom na łączną kwotę ponad 107 mln. zł. Beneficjenci przeznaczą te środki…
wtorek, 15 listopada 2022
W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1019/22 przyjął zaktualizowaną listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Konieczność aktualizacji listy operacji wynika z zakończonej weryfikacji…
wtorek, 15 listopada 2022
W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1018/22 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, dla których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach II naboru wniosków trwającego w okresie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022…
poniedziałek, 7 listopada 2022
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Wnioski o wybór operacji należy składać…