Sztandar

10 listopada 2010 roku władze samorządowe województwa łódzkiego odebrały z rąk przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego sztandar ufundowany przez radnych wszystkich trzech dotychczasowych kadencji. Symbol ów zwieńczył uroczyste obchody 90-lecia Województwa Łódzkiego, co zaakcentowano w widniejącym powyżej herbu napisie.
Herb województwa łódzkiego na białym tle zdobi główną stronę płata sztandaru. Na rewersie w kolorze czerwonym umieszczono godło Rzeczpospolitej Polskiej. Z pełnym szacunkiem i należną mu czcią sztandar towarzyszy najbardziej podniosłym uroczystościom i znaczącym dla regionu wydarzeniom.