Skład Zarządu

Joanna Skrzydlewska
Marszałek Województwa Łódzkiego.
Piotr Wojtysiak
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
Agnieszka Ryś
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
Artur Bagieński
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Artur Ostrowski
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.