Herb

Herb i flaga województwa łódzkiego

W dniu 25 czerwca 2002 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę (nr XLIV/514/2002) w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci oraz innych insygniów Województwa Łódzkiego. Projekt herbu i flagi Województwa Łódzkiego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorem opracowania herbu, flagi oraz pozostałych insygniów jest dr Marek Adamczewski, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.


Herb Województwa Łódzkiego

Flaga Urzędowa Województwa Łódzkiego

Flaga Województwa Łódzkiego