Patronaty Marszałka

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a organizacjami i instytucjami ubiegającymi się o patronat, patronat honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego lub zapraszającymi Marszałka do udziału w komitetach honorowych zamieszczamy zasady na jakich takie sprawy są rozpatrywane.
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego, Udział Marszałka Województwa Łódzkiego w komitetach honorowych

WYPEŁNIJ WNIOSEK ONLINE

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 42 663 30 26.

Logotypy Urzędu Marszałkowskiego do wykorzystania w materiałach promocyjnych.

Pobierz sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.