Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: 42 663 30 60
fax. 42 663 30 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego jest organem wykonawczym Województwa Łódzkiego.
W skład Zarządu Województwa Łódzkiego, liczącego 5 osób, wchodzi Marszałek Województwa Łódzkiego jako jego przewodniczący, dwóch Wicemarszałków i dwóch Członków .
Członkostwa w Zarządzie Województwa Łódzkiego nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.
Wicemarszałkowie oraz pozostali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego wybierani są na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego przez Sejmik Województwa Łódzkiego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa Łódzkiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu Województwa Łódzkiego należy w szczególności:

  1. Wykonywanie uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  2. Gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo.
  3. Przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Województwa.
  4. Przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie.
  5. Organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi.
  6. Kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników.
  7. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego pracuje kolegialnie na posiedzeniach Zarządu.
Posiedzeniom Zarządu Województwa Łódzkiego przewodniczy Marszałek Województwa Łódzkiego, a w razie jego nieobecności jeden ze wskazanych przez niego Wicemarszałków .