Patronat Honorowy


Zasady na jakich przyznawany jest Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Łódzkiego oraz zgoda na udział
Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym

 


§1 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego oraz zgoda na udział Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym  jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter danego wydarzenia. 

 

§2 

Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz cyklicznych wydarzeń (szczególnie jubileuszowych), mających wysoki poziom artystyczny
i organizacyjny oraz ustaloną renomę. 

 

§3 

W przypadku cyklicznych wydarzeń należy każdorazowo występować o Honorowy Patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym.

 

§4 

Honorowy Patronat oraz zgoda na udział Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym  dotyczy wydarzeń o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym, międzynarodowym), które wpisują się w zadania samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem promocji oraz budowania pozytywnego wizerunku Województwa Łódzkiego.

 

§5 

Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego jest wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem:

https://elodzkie.pl/ankiety/wniosek-o-patronat-marszalka-wojewodztwa-lodzkiego

Wypełniony wniosek (format.doc) należy przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 30 dni przed planowanym wydarzeniem.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

 

§6 

Z wnioskiem o Honorowy Patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym występuje przedstawiciel jednostki organizującej wskazane wydarzenie.

 

§7 

Rejestr wniosków oraz informacje na temat objęcia Honorowym  Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego lub udziału Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym, prowadzone są przez Kancelarię Marszałka Województwa Łódzkiego. 

 

§8 

Informacja o objęciu Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego bądź zgoda na udział Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym zostaje włączona do regulaminu imprezy
i zamieszczona we wszystkich materiałach promujących dane wydarzenie np. w zaproszeniach, informacji prasowej, plakatach promujących wydarzenie i komunikacie końcowym. 

 

§9 

Otrzymanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego, bądź zgoda na udział Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym, zobowiązuje organizatora do zamieszczenia herbu województwa łódzkiego (w niezmienionej formie) na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących wydarzenia objętego patronatem marszałka. Herb znajduje się do pobrania na stronie: https://www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacji w zakładce Patronaty Marszałka. Niezbędna jest akceptacja wymienionych materiałów przez Kancelarie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, o którą należy się zwrócić drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§10 

Przyznanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego zobowiązuje organizatora do: 

 1. Przesłania na 7 dni przed wydarzeniem objętym Patronatem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji zawierającej:
  • szczegółowy program wydarzenia,
  • zdjęcie reklamujące wydarzenie lub plakat w formie elektronicznej (min. rozdzielczość 1024x876px). Do zdjęcia /plakatu należy dołączyć adnotację o zgodzie na wykorzystanie materiałów i ich publikacje przez Urząd Marszałkowski. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do upowszechnienia informacji o wydarzeniach objętych Patronatem  i ich prezentacji na portalach internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski.
 1. Złożenia sprawozdania z przebiegu wydarzenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie powinno być przesłane w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sprawozdanie powinno mieć formę zwięzłego podsumowania przebiegu imprezy, a także zawierać opis zakresu umieszczania informacji o Honorowym Patronacie w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych oraz o ewentualnym umieszczeniu nośników informacji wizualnej.

 

§11

 W ramach Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego możliwa jest pomoc
w organizacji wydarzeń m.in. w zakresie: 

 1. Ufundowanie pucharów dla zwycięzców;
 2. Ufundowanie nagród rzeczowych;
 3. Inne formy promocji imprezy.

§12 

Zakres udzielanej pomocy ustalany jest indywidualnie dla każdego wydarzenia. 

 

§13 

Przyjęcie Honorowego Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 

§14 

Występując o Patronat bądź zgodę na udział Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym jednostka organizująca wydarzenia wyraża  zgodę i dopuszcza realizację działań promocyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

§15 

Przyznanie Honorowego Patronatu bądź zgody na udział Marszałka Województwa Łódzkiego
w Komitecie Honorowym podejmuje się w oparciu o opinie przedstawione przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego merytorycznie do tego wskazane.

 

§16 

Odmowa udzielenia Honorowego Patronatu lub członkostwa w Komitecie Honorowym jest ostateczna
i wnioskodawca nie może się od niej odwołać.