Aktualności PROW

wtorek, 15 marca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór będzie…
wtorek, 8 lutego 2022
Informujemy, że opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w…
poniedziałek, 18 października 2021
W dniu 18 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na terenie gminy Drużbice, na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z unijnych środków Pan…
wtorek, 12 października 2021
W dniu 11 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Beata Skrobała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Beata Skrobała Sklep Spożywczo…
środa, 6 października 2021
W dniach 1 i 5 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” otrzymało pomoc na realizację dziesięciu projektów grantowych dotyczących doposażenia podmiotów…
wtorek, 28 września 2021
W dniu 28 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach udzielonego wsparcia Pan Marcin Tosik, na obszarze działania LGD „Dolina rzeki Grabi”, uruchomi nową działalność gospodarczą…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie