Aktualności PROW

wtorek, 25 maja 2021
W związku z przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 24 maja 2021 r. formularzami aneksów do umów o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania…
czwartek, 22 kwietnia 2021
W związku z zakończonym III naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w dniu 22 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarte zostały dwie kolejne umowy o przyznaniu pomocy. Pomoc w wysokości 73 981,00 zł otrzymała Gmina Świnice Warckie na operacje związaną z przebudową oczyszczalni ścieków w…
piątek, 26 marca 2021
W dniu 25 marca 2021 r. w Głownie, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Beaty Wszołek-Lewandowskiej – Prezes Zarządu LGD oraz Pani Anny Wielec – Wiceprezes Zarządu LGD, odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów z wnioskodawcami obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”.  …
czwartek, 18 marca 2021
W związku z zakończoną weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach III naboru wniosków, które mieszczą się w limicie środków dostępnych dla województwa łódzkiego, ruszył proces zawierania umów o przyznaniu pomocy z Wnioskodawcami.  W podpisywaniu umów z Beneficjentami uczestniczy ze strony Samorządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński - Członek…
piątek, 12 marca 2021
Plac zabaw, siłownia pod chmurką, altana do spotkań integracyjnych, odnowione miejsce dla koła gospodyń wiejskich– większość tych miejsc powstaje albo zyskuje nowe oblicze dzięki sprawnemu działaniu sołtysa. Lokalnego gospodarza, który dba o nasze najbliższe otoczenie. Chcąc docenić zaangażowanie sołtysów urząd marszałkowski zaprasza do udziału w konkursie, w którym wybierzemy „SOŁTYSA…