Pomoc Techniczna

 

Schemat I

Operacje realizowane w ramach Schematu I 

Informacje o realizowanych projektach

 

Schemat II Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie regionalnym

Operacje realizowane w ramach Schematu II 

Informacje o realizowanych projektach

 

Schemat II Realizacja operacji w ramach Planu Komunikacyjnego PROW 2014-2020

Operacje realizowane w ramach planu komunikacyjnego

Informacje o realizowanych projektach

 

Schemat II Realizacja operacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW

Operacje realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW 

Informacje o realizowanych projektach

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie