Aktualności Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczące ”PS WPR 2023-2027”

wtorek, 18 czerwca 2024
Instrukcja ustanawiania pełnomocnika dla wnioskodawców składających wnioski drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) Instrukcja ustanawiania pełnomocnika.pdf
poniedziałek, 6 maja 2024
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 16 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) –…
piątek, 9 lutego 2024
W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych. Lokalne Strategie…
poniedziałek, 5 lutego 2024
W dniu 24.10.2023 r. podpisana została umowa w sprawie delegowania części zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Samorządu Województwa Łódzkiego w związku z wdrożeniem określonych interwencji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (dalej - PS WPR). W wyniku podpisanej umowy Samorząd Województwa Łódzkiego…