Aktualności PROW

piątek, 26 marca 2021
W dniu 25 marca 2021 r. w Głownie, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Beaty Wszołek-Lewandowskiej – Prezes Zarządu LGD oraz Pani Anny Wielec – Wiceprezes Zarządu LGD, odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów z wnioskodawcami obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”.  …
czwartek, 18 marca 2021
W związku z zakończoną weryfikacją wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach III naboru wniosków, które mieszczą się w limicie środków dostępnych dla województwa łódzkiego, ruszył proces zawierania umów o przyznaniu pomocy z Wnioskodawcami.  W podpisywaniu umów z Beneficjentami uczestniczy ze strony Samorządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński - Członek…
piątek, 12 marca 2021
Plac zabaw, siłownia pod chmurką, altana do spotkań integracyjnych, odnowione miejsce dla koła gospodyń wiejskich– większość tych miejsc powstaje albo zyskuje nowe oblicze dzięki sprawnemu działaniu sołtysa. Lokalnego gospodarza, który dba o nasze najbliższe otoczenie. Chcąc docenić zaangażowanie sołtysów urząd marszałkowski zaprasza do udziału w konkursie, w którym wybierzemy „SOŁTYSA…
piątek, 12 marca 2021
W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r.…
czwartek, 11 marca 2021
Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi, z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Sołtysa, Zarząd Województwa Łódzkiego pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, zadowolenia z wykonywanych obowiązków oraz wytrwałości w codziennej pracy na rzecz „małych ojczyzn”. Wasze oddanie sprawom lokalnym i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców zasługuje na najwyższe…
wtorek, 9 marca 2021
W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę operacji wskazując wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla III naboru wniosków dla danego typu operacji, który trwał w okresie od dnia…