Aktualności PROW

piątek, 2 grudnia 2022
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego miało miejsce podpisanie umów przez Beneficjentów, którzy otrzymali środki w ramach IV naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach rozstrzygniętego konkursu pomoc przyznano 34 lokalnym samorządom na łączną kwotę ponad 107 mln. zł. Beneficjenci przeznaczą te środki…
wtorek, 15 listopada 2022
W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1019/22 przyjął zaktualizowaną listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Konieczność aktualizacji listy operacji wynika z zakończonej weryfikacji…
wtorek, 15 listopada 2022
W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1018/22 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, dla których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach II naboru wniosków trwającego w okresie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022…
poniedziałek, 7 listopada 2022
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Wnioski o wybór operacji należy składać…
środa, 26 października 2022
Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony projekt Regulaminu konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami. Znajdą je Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr. Jednocześnie przypominamy, że dokumentacja ta może stanowić wsparcie dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego…
środa, 6 lipca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Weekend na wsi - pełen smaku i atrakcji”. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw charakteryzujących się wyjątkowym klimatem, kultywujących lokalne tradycję i smaczną regionalną kuchnię, a także propagowanie interesujących miejsc, obiektów, ofert atrakcyjnych turystycznie na…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie