wtorek, 16 maja 2023
W dniu 09.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w…
piątek, 28 kwietnia 2023
W związku ze zwolnieniem się limitu środków możliwym stało się podpisanie umów z dwoma kolejnymi Beneficjentami znajdującymi się na liście operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” złożonych w ramach drugiego naboru wniosków. Dofinansowanie przyznano Gminom Rzeczyca oraz Widawa. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 4 642 819 zł. Gmina Rzeczyca rozbuduje…
czwartek, 27 kwietnia 2023
W dniu 24.04.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na…
czwartek, 20 kwietnia 2023
W dniach 14.04.2023 r. oraz 17.04.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto kolejne umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania pn. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…
wtorek, 18 kwietnia 2023
W dniu 12.04.2023 r. w siedzibie Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył umowy o przyznaniu pomocy nowym Beneficjentom w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki zawartym umowom: - Pani Paulina Białkowska podejmie działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie