Aktualności PROW

wtorek, 28 września 2021
W dniu 27 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Zapolice dzięki uzyskanemu wsparciu w wysokości 69 643,00 zł wybuduje w miejscowości Branica plac…
piątek, 17 września 2021
W dniu 16 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grono Beneficjentów inicjatywy LEADER powiększyli mieszkańcy z terenu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”, z których każdy otrzymał…
wtorek, 14 września 2021
W dniach 13-14 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z unijnych środków dofinansowanie otrzymała firma DREW-WOOD Sp. z o.o. działająca na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.…
piątek, 10 września 2021
W dniu 9 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach udzielonego wsparcia: - Pan Bartosz Wojtas, na obszarze działania LGD „Dolina rzeki Grabi”, uruchomi nową działalność…
wtorek, 31 sierpnia 2021
W dniu 30 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano dwie umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 100 000 zł Pani Aneta Belina-Bąba rozpocznie działalność gospodarczą w formie Mobilnej Poradni…
środa, 25 sierpnia 2021
W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki zawartym umowom dofinansowanie ze środków UE otrzymali następujący Beneficjenci: - Pani Bożena Kozik, która uzyskała wsparcie…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie