Aktualności PROW

czwartek, 17 czerwca 2021
W dniu 17 czerwca br. odbyło się w trybie zdalnym XIV Posiedzeniu Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. Województwo Łódzkie w spotkaniu reprezentował Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
czwartek, 17 czerwca 2021
W dniach 16-17 czerwca 2021 r. zawarto 7 kolejnych umów o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader. Podpisaniu umów towarzyszył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Środki w kwocie 270 000 zł zostały przyznane 4 mieszkańcom z obszaru Lokalnych Grup Działania: „Między Prosną a Wartą”, „PODKOWA” oraz „PRYM”…
czwartek, 17 czerwca 2021
W dniu 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 592/21 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów…
czwartek, 17 czerwca 2021
W dniu 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 593/21 przyjął drugą aktualizację listy operacji wskazującej wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla III naboru wniosków dla ww. typu operacji. Aktualizacja listy…
poniedziałek, 14 czerwca 2021
W dniu 14 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejne 2 umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem wsparcie otrzymała firma z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, która poprzez adaptację i wyposażenie…
piątek, 11 czerwca 2021
W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano 5 umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Trzech beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” oraz Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”…