Aktualności PROW

piątek, 12 marca 2021
W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r.…
czwartek, 11 marca 2021
Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi, z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Sołtysa, Zarząd Województwa Łódzkiego pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, zadowolenia z wykonywanych obowiązków oraz wytrwałości w codziennej pracy na rzecz „małych ojczyzn”. Wasze oddanie sprawom lokalnym i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców zasługuje na najwyższe…
wtorek, 9 marca 2021
W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę operacji wskazując wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla III naboru wniosków dla danego typu operacji, który trwał w okresie od dnia…
wtorek, 23 lutego 2021
Serdecznie zachęcamy Państwa do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Górczyńskim, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, którzy na antenie Radia Łódź będzie mówił możliwościach skorzystania z szerokiej oferty wsparcia finansowego, oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W szczególności będą  przekazywane informacje o funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego…
czwartek, 18 lutego 2021
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi. Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z…
wtorek, 16 lutego 2021
Informujemy, że w zakończonym naborze wniosków, który odbył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r., złożono osobiście lub wpłynęło pocztą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 11 wniosków o przyznanie pomocy. Łączna kwota wnioskowanej pomocy ze środków UE dla przedłożonych inwestycji to ok.…