środa, 8 lutego 2023
Informujemy o konkursie plastycznym ogłoszonym dla dzieci przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs związany jest z tematyką wpływu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiemu na zmianę otoczenia wokół nas. W celu udziału w konkursie należy wysłać pracę konkursową prezentującą, jak wiele w Polsce zmieniły środki unijne z ww. Funduszu w…
wtorek, 7 lutego 2023
W dniu 02.02.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Ewelina Pieczątka na…
czwartek, 26 stycznia 2023
W dniu 24.01.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Magdalena Matynia na…
wtorek, 17 stycznia 2023
  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY. Konkurs polega na upowszechnianiu oraz promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich w wyniku identyfikacji wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu…
piątek, 2 grudnia 2022
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego miało miejsce podpisanie umów przez Beneficjentów, którzy otrzymali środki w ramach IV naboru wniosków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach rozstrzygniętego konkursu pomoc przyznano 34 lokalnym samorządom na łączną kwotę ponad 107 mln. zł. Beneficjenci przeznaczą te środki…
wtorek, 15 listopada 2022
W dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1019/22 przyjął zaktualizowaną listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla IV naboru, który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. Konieczność aktualizacji listy operacji wynika z zakończonej weryfikacji…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie