Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Linki

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
 
Agencja Płatnicza: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
 
Fundusze unijne
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mir.gov.pl
 
Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej
http://fapa.org.pl/
 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
http://www.kowr.gov.pl/
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
http://www.cdr.gov.pl/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
prow.lubelskie.pl/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
www.prow.lubuskie.pl
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
https://www.prow.malopolska.pl/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020.html
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
https://bip.opolskie.pl/prow-2014-2020/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
www.prow.podkarpackie.pl
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
https://prow.wrotapodlasia.pl/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
https://dprow.pomorskie.eu/prow-2014-2020
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
https://prow.slaskie.pl/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
www.sporol.warmia.mazury.pl
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
www.prow.umww.pl
 
Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
www.prow.wzp.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl