PROW Rozstrzygnięcia naborów (12)

czwartek, 5 listopada 2020
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej listę wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy (aktualizacja pierwszej listy ws. kolejności przysługiwania pomocy)…
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej listę wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy (aktualizacja pierwszej listy ws. kolejności przysługiwania pomocy)…
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
poniedziałek, 21 października 2019
Informujemy, że ramach przedmiotowego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie wybrano żadnej operacji do dofinansowania.
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność przysługiwania pomocy po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy. Przekierowanie…
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zmianę listy określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność…
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność przysługiwania pomocy po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy. Przekierowanie…
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru.
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie konkursu.