logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PROW Rozstrzygnięcia naborów (12)

Przekierowanie do strony internetowej zawierającej listę określającą kolejność przysługiwania pomocy (pierwsza lista ws. kolejności przysługiwania pomocy).
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej listę wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy (aktualizacja pierwszej listy ws. kolejności przysługiwania pomocy)…
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność przysługiwania pomocy po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy. Przekierowanie…
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zmianę listy określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność…
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność przysługiwania pomocy po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy. Przekierowanie…
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej rozstrzygnięcie konkursu.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl