PROW Rozstrzygnięcia naborów

poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zmianę listy określającej kolejność przysługiwania pomocy. Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność przysługiwania pomocy po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy. Przekierowanie do strony internetowej zawierającej listę określającą kolejność przysługiwania pomocy.
poniedziałek, 21 października 2019
Przekierowanie do strony internetowej zawierającej zaktualizowaną listę określającą kolejność przysługiwania pomocy po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy. Przekierowanie do strony internetowej zawierającej listę określającą kolejność przysługiwania pomocy.