Aktualności PROW

wtorek, 23 lutego 2021
Serdecznie zachęcamy Państwa do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Górczyńskim, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego, którzy na antenie Radia Łódź będzie mówił możliwościach skorzystania z szerokiej oferty wsparcia finansowego, oferowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W szczególności będą  przekazywane informacje o funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego…
czwartek, 18 lutego 2021
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi. Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z…
wtorek, 16 lutego 2021
Informujemy, że w zakończonym naborze wniosków, który odbył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r., złożono osobiście lub wpłynęło pocztą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 11 wniosków o przyznanie pomocy. Łączna kwota wnioskowanej pomocy ze środków UE dla przedłożonych inwestycji to ok.…
poniedziałek, 4 stycznia 2021
Informujemy, iż ruszył nabór wniosków  „Sołectwo na plus”. Zasady naboru „Sołectwo na plus” zostały opisane w Regulaminie naboru „Sołectwo na plus”, przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1267/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., zwanym dalej Regulaminem. Zgłoszenie należy sporządzić na  druku, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu i…
poniedziałek, 28 grudnia 2020
W związku z istotnymi zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy…
czwartek, 3 grudnia 2020
W dniu 3 grudnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości 70 000,00 zł…