Aktualności PROW

środa, 23 czerwca 2021
W dniu 22 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Podpisaniu umów towarzyszył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.Pomoc otrzymali Wnioskodawcy z terenu działania Lokalnych Grup Działania: „PODKOWA”:-…
wtorek, 22 czerwca 2021
W dniu 21 czerwca 2021 r., w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu, została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Miasto Zgierz na realizację operacji pt.: „Poprawa jakości funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Celem…
poniedziałek, 21 czerwca 2021
Kolejne wsparcie finansowe dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER W dniu 18 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na…
czwartek, 17 czerwca 2021
W dniu 17 czerwca br. odbyło się w trybie zdalnym XIV Posiedzeniu Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. Województwo Łódzkie w spotkaniu reprezentował Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
czwartek, 17 czerwca 2021
W dniach 16-17 czerwca 2021 r. zawarto 7 kolejnych umów o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader. Podpisaniu umów towarzyszył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Środki w kwocie 270 000 zł zostały przyznane 4 mieszkańcom z obszaru Lokalnych Grup Działania: „Między Prosną a Wartą”, „PODKOWA” oraz „PRYM”…
czwartek, 17 czerwca 2021
W dniu 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 592/21 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów…