Aktualności PROW

czwartek, 16 lutego 2023
LEADER to oddolna inicjatywa Komisji Europejskiej, wprowadzona w 1991 r. Jej istotą jest włączenie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. Inicjatywa LEADER została wdrożona do PROW 2014–2020. Dla kogo? W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020 beneficjentem działania LEADER (w zależności od zakresu operacji),…
czwartek, 16 lutego 2023
W dniach 06.02.-10.02.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członków Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, Pana Roberta Baryły oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pani Małgorzaty Sibińskiej, podpisano umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach…
środa, 8 lutego 2023
Informujemy o konkursie plastycznym ogłoszonym dla dzieci przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs związany jest z tematyką wpływu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiemu na zmianę otoczenia wokół nas. W celu udziału w konkursie należy wysłać pracę konkursową prezentującą, jak wiele w Polsce zmieniły środki unijne z ww. Funduszu w…
wtorek, 7 lutego 2023
W dniu 02.02.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Ewelina Pieczątka na…
czwartek, 26 stycznia 2023
W dniu 24.01.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto nowe umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Magdalena Matynia na…
wtorek, 17 stycznia 2023
  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY. Konkurs polega na upowszechnianiu oraz promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich w wyniku identyfikacji wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie