środa, 5 lipca 2023
W dniach 26-30 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na…
poniedziałek, 3 lipca 2023
W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 ogłoszony w dniu 16 maja 2023 r., Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 559/23 z…
wtorek, 27 czerwca 2023
W dniach 15.06.2023 r. oraz w dniu 20.06.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach…
wtorek, 13 czerwca 2023
W dniu 6 czerwca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich…
wtorek, 30 maja 2023
W dniach 25 - 26 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju…
poniedziałek, 22 maja 2023
W dniu 15 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Zbigniewa Ziemby oraz Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto następne umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie