środa, 24 stycznia 2024
W dniu 24 stycznia 2024 r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy z Panem Grzegorzem Molikiem na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę wręczył Beneficjentowi Pan Andrzej Górczyński - Członek…
środa, 17 stycznia 2024
W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim ze wskazaniem strategii wybranych oraz niewybranych. Lokalne Strategie…
środa, 10 stycznia 2024
W dniu 10 stycznia 2024 r. podpisano trzy umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy przekazał nowym Beneficjentom Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa…
czwartek, 4 stycznia 2024
W dniach 28.12.2023 r. oraz 03.01.2024 r. podpisano kolejne umowy dotyczące wsparcia osób planujących podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Pomoc uzyskali Beneficjenci z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Umowy Beneficjentom wręczył Pan…
piątek, 29 grudnia 2023
W dniu 28.12.2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1195/23 przyjął listę zawierającą informację o wstępnej kolejności przysługiwania pomocy dla inwestycji dotyczących budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych w ramach operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspomniana lista dotyczy pierwszego naboru dla ww.…
czwartek, 21 grudnia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego, Kierownictwo Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pracownicy Departamentu pragną życzyć Państwu radosnych, pełnych miłości i wzajemnego szacunku Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie