Aktualności PROW

wtorek, 5 lipca 2022
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniach od 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy dla inwestycji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych udostępniamy dla Państwa, jako opracowanie dodatkowe, formularz wniosku o przyznanie pomocy zawierający komentarze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nt. zasad wypełniania…
środa, 15 czerwca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…
czwartek, 9 czerwca 2022
W dniu 8 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Małgorzata Węglewska na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na samoobsługowym odkurzaniu pojazdów…
wtorek, 31 maja 2022
W dniu 31 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Karina Olszewska na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji pierogów klasy…
wtorek, 22 marca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór będzie trwał w okresie od dnia 6 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znaleźć można w treści ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne dostępne…
wtorek, 15 marca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór będzie…