Aktualności PROW

wtorek, 30 maja 2023
W dniach 25 - 26 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju…
poniedziałek, 22 maja 2023
W dniu 15 maja 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w obecności Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Zbigniewa Ziemby oraz Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto następne umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez…
wtorek, 16 maja 2023
W dniu 09.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w…
piątek, 28 kwietnia 2023
W związku ze zwolnieniem się limitu środków możliwym stało się podpisanie umów z dwoma kolejnymi Beneficjentami znajdującymi się na liście operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” złożonych w ramach drugiego naboru wniosków. Dofinansowanie przyznano Gminom Rzeczyca oraz Widawa. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 4 642 819 zł. Gmina Rzeczyca rozbuduje…
czwartek, 27 kwietnia 2023
W dniu 24.04.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie