czwartek, 21 grudnia 2023
W dniu 20 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, zostały podpisane dwie umowy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…
poniedziałek, 18 grudnia 2023
W dniu 14.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto dwie umowy o przyznaniu pomocy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla Beneficjentów z terenu funkcjonowania Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Wsparcie otrzymał Pan Igor Białas na podjęcie działalności w zakresie świadczenia…
środa, 6 grudnia 2023
W związku z upływającym w dniu 8 grudnia 2023 r. terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla gmin w ramach działania "Zarządzanie zasobami wodnymi" (kliknij link, aby przejść do ogłoszenia o naborze) przypominamy potencjalnym Wnioskodawcom o konieczności osobistego dostarczenia wniosków o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zgodnie z…
poniedziałek, 4 grudnia 2023
W dniu 04.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w kwocie 150 000 zł otrzymała "OVCA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą na…
piątek, 3 listopada 2023
W dniach 23-24.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Łęczyca dzięki wsparciu w wysokości 312 304 zł wybuduje przydomową oczyszczalnię ścieków przy budynku wielorodzinnym w…
wtorek, 24 października 2023
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego, zawarto kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 17 października 2023 r. pomoc otrzymali Beneficjenci z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”: Ochotnicza…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie