Aktualności PROW

czwartek, 26 listopada 2020
Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje dla przedsiębiorców akcję pn. „Sezon na wiedzę” polegającą na prezentacji szeregu webinariów z zakresu przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poświęconych różnym tematom, w tym m.in. Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, rozwiązania dla branży turystycznej oraz przepisy dot. sukcesji firm rodzinnych.Szkolenia skierowane…
poniedziałek, 23 listopada 2020
Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w Wojewódzkim Kulinarnym Konkursie Bożonarodzeniowym. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna, Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek…
poniedziałek, 23 listopada 2020
Informujemy, że wyłoniono laureatów pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”. Ideą konkursu było poznanie najlepszego gospodarstwa w regionie oraz zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie i wypoczynek na wsi. Z uwagi na obecną sytuację, w której znalazł się cały świat, w…
wtorek, 10 listopada 2020
Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020…
czwartek, 5 listopada 2020
W dniu 4 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla III naboru, który trwał w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r. Spośród złożonych wniosków o przyznanie pomocy na liście znalazły się 84 operacje, które…
czwartek, 5 listopada 2020
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem…