Aktualności PROW

poniedziałek, 18 października 2021
W dniu 18 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na terenie gminy Drużbice, na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z unijnych środków Pan…
wtorek, 12 października 2021
W dniu 11 października 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc z unijnych środków otrzymała Pani Beata Skrobała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Beata Skrobała Sklep Spożywczo…
środa, 6 października 2021
W dniach 1 i 5 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego – Pana Andrzeja Górczyńskiego zawarto nowe umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” otrzymało pomoc na realizację dziesięciu projektów grantowych dotyczących doposażenia podmiotów…
wtorek, 28 września 2021
W dniu 28 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisano kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach udzielonego wsparcia Pan Marcin Tosik, na obszarze działania LGD „Dolina rzeki Grabi”, uruchomi nową działalność gospodarczą…
wtorek, 28 września 2021
W dniu 27 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Zapolice dzięki uzyskanemu wsparciu w wysokości 69 643,00 zł wybuduje w miejscowości Branica plac…
piątek, 17 września 2021
W dniu 16 września br. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grono Beneficjentów inicjatywy LEADER powiększyli mieszkańcy z terenu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”, z których każdy otrzymał…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie