Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności prow 2014-2020

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA ZE WSPARCIEM PROW

17-06-2019

W poniedziałek (17 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego przekazał kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za pieniądze unijne zobaczymy m.in. rekonstrukcję operacji lotniczej...

Czytaj więcej

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ WRAZ Z INSTRUKCJĄ ICH WYPEŁNIANIA DLA OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 (wersja 4z)

14-06-2019

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała nowe wzory formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Czytaj więcej

Dodatkowe pieniądze dla Lokalnych Grup Dzialania

14-06-2019

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał umowy na dodatkowe pieniądze dla czterech najlepszych Lokalnych Grup Działania w regionie. Bonusy za dobre wykorzystywanie przekazywanych dotychczas środków unijnych otrzymały: „Między Prosną a...

Czytaj więcej

Wsparcie dla Łęczycy w ramach inicjatywy LEADER

12-06-2019

Z radością informujemy, że w dniu 12 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Czytaj więcej

Kolejne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy LEADER

10-06-2019

Budowa nowych placów zabaw, siłowni pod chmurką, a nawet wydanie płyty z muzyką orkiestry dętej – takie cele stawiają przed sobą Lokalne Grupy Działania, które odebrały właśnie kolejne pieniądze w...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

05-06-2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”

05-06-2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

05-06-2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji...

Czytaj więcej

Kolejny projekt współpracy w województwie łódzkim

29-05-2019

W dniu 29 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego partnerzy: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” podpisali...

Czytaj więcej

LGD „Dolina rzeki Grabi” podpisała umowę o przyznaniu pomocy dla międzynarodowego projektu współpracy

29-05-2019

W dniu 29 maja br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę o przyznaniu pomocy na projekt współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie...

Czytaj więcej

Przyznano pomoc dla gmin oczekujących na dodatkowe środki w ramach kształtowania przestrzeni publicznych

29-05-2019

W dniu 29 maja 2019 r. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego podpisano dwie umowy o przyznaniu wsparcia w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi...

Czytaj więcej

LGD Ziemia Wieluńsko-Sieradzka zawarła kolejną umowę o przyznaniu pomocy

23-05-2019

W dniu 20 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl