Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności prow 2014-2020

WSPARCIE DLA NOWEGO TARGOWISKA W SPALE I PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPARCIE DLA NOWEGO TARGOWISKA W SPALE I PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

09-03-2020

W dniu 9 marca br. Gmina Inowłódz otrzymała wsparcie na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

Czytaj więcej
Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

04-03-2020

W dniu 4 marca br. podpisano następną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą wręczył przedsiębiorcy Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W wyniku zawartej...

Czytaj więcej
Kolejne dotacje dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

Kolejne dotacje dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

04-03-2020

W dniu 03 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Czytaj więcej
50 mln zł na gospodarkę wodno – ściekową

50 mln zł na gospodarkę wodno – ściekową

03-03-2020

50 milionów złotych trafi do gmin województwa łódzkiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni, sieci kanalizacyjne i wodne. Dzięki wsparciu Zarządu Województwa...

Czytaj więcej
Nowe umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2

Nowe umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2

02-03-2020

W dniu 2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednym z...

Czytaj więcej

Lista operacji wskazująca wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

25-02-2020

W dniu 24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną listę  operacji wskazującą wnioski, które spełniły warunki przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi...

Czytaj więcej
Pomoc dla podejmującego działalność gospodarczą

Pomoc dla podejmującego działalność gospodarczą

17-02-2020

W dniu 17 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarto umowę o przyznaniu pomocy z Panem Zygmuntem Chałupką na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów stolarskich...

Czytaj więcej
Kolejne wsparcie finansowe dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

Kolejne wsparcie finansowe dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

10-02-2020

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Czytaj więcej
Nowe umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader

Nowe umowy o przyznaniu pomocy w ramach inicjatywy Leader

03-02-2020

W dniu 3 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem pomocy jest Pan Leszek Tyca, który dzięki wsparciu...

Czytaj więcej
ŚWIETLICA Z DOFINANSOWANIEM JUŻ SŁUŻY MIESZKAŃCOM

ŚWIETLICA Z DOFINANSOWANIEM JUŻ SŁUŻY MIESZKAŃCOM

03-02-2020

We Wrzeszczewicach w gminie Łask uroczyście otwarto wyremontowaną świetlicę. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.W oficjalnym otwarciu obiektu wzięli udział Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata...

Czytaj więcej
Zaproszenie do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards (RIA) 2020

Zaproszenie do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards (RIA) 2020

31-01-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza drugą edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2020. Tegoroczny konkurs ukierunkowany jest na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu...

Czytaj więcej
Dofinansowanie dla OSP w Wodzieradach

Dofinansowanie dla OSP w Wodzieradach

30-12-2019

W dniu 30 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl