Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności prow 2014-2020

Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałań 19.2 i 19.4

12-05-2020

  W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów...

Czytaj więcej

Wideoinfolinia dla osób niesłyszących

30-04-2020

Szanowni Państwo, informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych...

Czytaj więcej

Uchylono przepisy związane z konkurencyjnym wyborem wykonawców

28-04-2020

W związku z wejściem w dniu 18.04.2020 r. w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz...

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przyjęta

22-04-2020

Informujemy, że uchwalona została ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) obejmująca m.in. szereg zmian w ustawie z...

Czytaj więcej

Korzystanie z tarczy antykryzysowej a zobowiązania beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014-2020

11-04-2020

Informujemy, że skorzystanie z przepisów art. 31zo i 31zp Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia...

Czytaj więcej

Planowane działania MRiRW dot. realizacji PROW na lata 2014-2020 w związku z epidemią COVID-19

11-04-2020

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z ogłoszoną w kraju epidemią choroby COVID-19 poinformował Samorząd Województwa Łódzkiego o planowanych kierunkach zmian przepisów dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów...

Czytaj więcej
Konkurs na tradycyjną babę wielkanocną

Konkurs na tradycyjną babę wielkanocną

03-04-2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska na tradycyjną babę wielkanocną. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod następującym linkiem: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-baba-wielkanocna Termin przesyłania zgłoszeń upływa...

Czytaj więcej
Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

03-04-2020

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym...

Czytaj więcej

Działania w zakresie wsparcia Wnioskodawców i Beneficjentów PROW w związku z trwającą epidemią

30-03-2020

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i ogłoszonym w kraju stanem epidemii przypominamy o możliwościach korzystania z dostępnych instrumentów wsparcia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie lub wypłatę środków...

Czytaj więcej
WSPARCIE DLA NOWEGO TARGOWISKA W SPALE I PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPARCIE DLA NOWEGO TARGOWISKA W SPALE I PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

09-03-2020

W dniu 9 marca br. Gmina Inowłódz otrzymała wsparcie na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

Czytaj więcej
Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

Kolejne wsparcie w ramach inicjatywy Leader

04-03-2020

W dniu 4 marca br. podpisano następną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą wręczył przedsiębiorcy Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W wyniku zawartej...

Czytaj więcej
Kolejne dotacje dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

Kolejne dotacje dla obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER

04-03-2020

W dniu 03 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl