wtorek, 23 kwietnia 2024
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała ogólnokrajową listę operacji, która zawiera wykaz dofinasowanych projektów typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych. Dzięki zatwierdzeniu ww. listy w przypadku województwa łódzkiego możliwe…
czwartek, 4 kwietnia 2024
Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, dla których wnioskodawcami mogą być gminy. Do rozdysponowania w ramach naboru jest…
czwartek, 4 kwietnia 2024
W dniu 4 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano umowy o przyznaniu pomocy dla inwestycji związanych z budową oraz przebudową małych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które realizować będą gminy. Dofinansowane projekty służyć będą poprawie zdolności do gromadzenia wód powierzchniowych na obszarach rolniczych. Umowy Beneficjentom…
wtorek, 2 kwietnia 2024
W dniu 29 marca 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął dwa nabory wniosków na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” objęte PROW na lata 2014-2020 przeprowadzone dla gmin oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w IV kwartale ubiegłego roku. Dzięki powyższemu możliwe będzie przyznanie pomocy dla 27 projektów realizowanych przez gminy…
czwartek, 28 marca 2024
W dniach 25-26.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, zostały zawarte umowy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.…
piątek, 15 marca 2024
W dniu 14 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, została zawarta umowa z Panem Marcelem Mroczkowskim. Beneficjentowi udzielono wsparcia na realizację operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie