Aktualności Kultura

poniedziałek, 17 stycznia 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego! W 2022 r. przeznaczono w budżecie województwa łódzkiego rekordową kwotę, bo aż 7 700 000 zł. Pula środków do rozdysponowania w pierwszym naborze to 6 mln zł. Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków…
wtorek, 11 stycznia 2022
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. Udział jest otwarty i bezpłatny. Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków,…
piątek, 31 grudnia 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone…
poniedziałek, 20 grudnia 2021
Tradycja dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała została wpisana na listę UNESCO. Podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury obradującego w dniach 13-18 grudnia 2021 r. w Paryżu ogłoszono wpis tradycji układania dywanów kwietnych na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu i w czterech opolskich miejscowościach: Kluczu, Olszowej,…
poniedziałek, 22 listopada 2021
Departament Kultury i Edukacji poniżej zamieszcza wzory do umowy dla JST w ramach przyznanej dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego. Załącznik nr 2 – OPIS DOKUMENTU KSIEGOWEGO Załącznik nr 3 – TABLICA Załącznik nr 4 -…
piątek, 5 listopada 2021
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza na wieczory słowno-muzyczne dedykowane Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu „Dzieci Niepodległej, artyści walczący piórem i czynem – „Niebo złote Ci otworzę…”, Wieczory te będą zwięzłą i kunsztowną opowieścią narracyjną o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego, jego poetyckich fascynacjach, miłości do żony Barbary i losach wojennych w…