Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

środa, 30 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 632/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku ogłasza DRUGI konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2021 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do 23 lipca br. Pula środków: 1 000 000 zł. …
środa, 30 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizowanie wydarzeń kulturalnych…
środa, 30 czerwca 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 633/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. ustalił listę rankingową zgłoszeń do naboru „Mała architektura zabytkowa”. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obiekty umieszczone na liście rankingowej zostaną zaproszone do złożenia Wniosku na zadania opisane w zgłoszeniach. O ilości zaproszeń decyduje wysokość środków…
środa, 23 czerwca 2021
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XXXII/435/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy konkurs i udzielił w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W dotychczasowych 15 edycjach konkursu przyznano 646 dotacji na łączną…
wtorek, 1 czerwca 2021
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza przedstawicieli samorządów gminnych do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Projekt ten jest szansą na promocję najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia…
czwartek, 13 maja 2021
Zapraszamy przedstawicieli przemysłów kreatywnych, artystów, twórców ludowych, osoby prowadzące galerie sztuki, ośrodki kultury, opiekujące się zabytkami na webinarium dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 17 maja br. w godz. 9.00 – 11.00 dowiecie się o możliwościach pozyskania środków na realizację projektów dotyczących rozwoju kultury i…