Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

czwartek, 9 lutego 2023
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów…
środa, 25 stycznia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego! Pula środków do rozdysponowania to 6 mln zł. Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do…
środa, 25 stycznia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór do programu „Mała architektura zabytkowa”. Pula środków wynosi 300 tys. zł. O dotację może wystąpić w zasadzie każdy, kto chce zadbać o zabytek, składając zgłoszenie do naboru bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ważne jest tylko, żeby na remont godzili się właściciele zabytku, a obiekt znajdował…
środa, 11 stycznia 2023
W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 3/23 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na okres 5 lat,…
środa, 14 grudnia 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: organizowanie wydarzeń…
środa, 2 listopada 2022
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza na Wojewódzkie Jaracza Wędrówki, czyli teatralny program pilotażowy, który wpisuje się w niezwykle cenną tradycję teatru polskiego realizowaną poprzez pokazywanie jak najlepszych spektakli, na możliwie jak największym obszarze kraju. Podobna idea przyświeca projektowi Wojewódzkie Jaracza Wędrówki, który dedykowany jest mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy będą…