Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

poniedziałek, 19 września 2022
W dniu 13 września 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 857/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd…
piątek, 9 września 2022
Przed nami 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego! W sobotę 10 września rusza tegoroczna, jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, projektu kulturalno-edukacyjnego, który w tym roku obchodzimy pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. W kolejne dwa wrześniowe weekendy w całej Polsce będziemy mogli doświadczyć wszystkiego najlepszego, co lokalne zabytki, historia i tradycje mają…
środa, 31 sierpnia 2022
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi (ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź) – instytucji prowadzonej jako wspólna z Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Ogłoszenie wraz załącznikami jest również dostępne w BIP na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce ogłoszenia i zawiadomienia:…
środa, 31 sierpnia 2022
 Sejmik Województwa Łódzkiego Łódzkiego uchwałą nr XLVII/568/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął drugi konkurs "Łódzkie ratuje zabytki" i udzielił w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Spośród 80 wnioskodawców dofinansowano 45 obiektów…
czwartek, 25 sierpnia 2022
"Łódzkie Pamięta – wojewódzka inscenizacja Bitwy nad Wartą wrzesień 1939 r.” Beleń – Strońsko 3 września 2022 r. Kierując się zasadą, że pamięć o wydarzeniach łączy przeszłość z przyszłością, a ich odtwarzanie jest doskonałą lekcją żywej historii dla współczesnych pokoleń, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Łódzkim Domem Kultury organizują…
środa, 10 sierpnia 2022
SZCZEGÓLNY DZIEŃ… SZCZEGÓLNY KONCERT… Są takie daty w naszym kalendarzu, które skłaniają nas do życiowego „zwolnienia”, do chwilowej przynajmniej refleksji nad tym, kim jesteśmy, co kształtuje nas w taki a nie inny sposób. Kim bylibyśmy, gdyby nie to, o czym wiemy jedynie z kart historii, a co wpływa na nas…