Program opieki nad zabytkami


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2020-2023Od 2008 r. jest to już czwarty program opieki nad zabytkami mający na celu ochronę najcenniejszych obiektów z terenu województwa łódzkiego. Opracowanie „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” powierzono Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przy stałej współpracy z Departamentem Kultury i Edukacji.

W związku z przystąpieniem w marcu 2019 r. do opracowania dokumentu powołano (uchwałą nr 756/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 maja 2019 r. zmienioną uchwałą nr 428/20 ZWŁ z dnia 8 maja 2020 r.) Komisję ds. opracowania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, w skład której weszli profesorowie Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, prezesi Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi oraz reprezentanci instytucji kultury i innych podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony zabytków, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zadaniem Komisji była w szczególności konsultacja części diagnostycznej projektu Programu, jego opiniowanie na różnych etapach opracowywania oraz ścisła współpraca z podmiotami prawnie umocowanymi do współdziałania przy jego formułowaniu.
Projekt „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” poddany został konsultacjom i opiniowaniu m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych uwag uzyskał pozytywną opinię ww. Komisji oraz finalnie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

„Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023” został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 27 października 2020 r. (Uchwała nr XXI/352/20, Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 23.12.2020, poz. 7131).

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023
Prezentacja (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020-2023. Stadium 2020-2021
(oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2016-2019

Do pobrania:

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019
Prezentacja: Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 (z lat 2018-2019)
Prezentacja: Sprawozdanie (z lat 2018-2019) (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019 (z lat 2016-2017)
Prezentacja: Sprawozdanie (z lat 2016-2017) (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)

Zachęcamy do zgłaszania wydarzeń, projektów i innych przedsięwzięć, mogących mieć znaczenie przy realizacji programu w latach 2016-2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontakt:
Magdalena Sowińska, Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
tel. 42/ 291 98 27, 42/ 291 98 20.


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2012-2015

Pobierz:
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015
Prezentacja: Sprawozdanie z realizacji programu opieki na zabytkami w województwie łódzkim (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)


PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2008-2011

Pobierz:
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008-2011
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008-2011
Załączniki tabelaryczne do Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim
Prezentacja: Sprawozdanie z realizacji programu opieki na zabytkami w województwie łódzkim (oprac. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi)