Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź
tel. 42 663 03 00 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wbp.lodz.pl
https://www.facebook.com/Wojew%C3%B3dzka-Biblioteka-Publiczna

WBP


Wojewódzka Biblioteka Publiczna jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. Biblioteka powstała 11 października 1917 roku dzięki społecznej inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki i poparciu władz samorządowych miasta. W latach 30-tych dla stale powiększającego się księgozbioru zaczęto szukać nowej siedziby. Jednak gmach biblioteki, w zamierzeniach – Gmach-Pomnik poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu, stanął na rogu ulic Gdańskiej i Kopernika dopiero w 1939 roku. Po II wojnie światowej Bibliotece Miejskiej nadano imię Ludwika Waryńskiego. W 1990 roku instytucja wróciła do dawnego patrona. Od 1 stycznia 2013 roku Biblioteka nosi nazwę: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.


Dziś zbiory Biblioteki liczą ponad 900.000 jednostek i obejmują: książki dawne i współczesne, z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych, wybrane publikacje z piśmiennictwa zagranicznego, czasopisma polskie i obce, stare druki, rękopisy, grafikę i kartografię, dokumenty życia społecznego, płyty i druki muzyczne, dokumenty elektroniczne. Same zbiory specjalne to blisko 100.000 egzemplarzy (2022r.)


Instytucja sprawuje opiekę i nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego, gromadzi materiały i redaguje bieżącą bibliografię regionalną województwa łódzkiego, współpracuje z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w kraju i za granicą w zakresie wymiany książek, konsultacji metodycznych i organizacyjnych. Biblioteka organizuje także wystawy, sesje popularnonaukowe, spotkania, odczyty – popularyzujące czytelnictwo oraz przyznaje nagrodę "Złoty Ekslibris” za najlepsze książki popularnonaukowe o Łodzi i regionie.

2 ZNAK HERB I LODZKIE