Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

piątek, 31 grudnia 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone…
poniedziałek, 20 grudnia 2021
Tradycja dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała została wpisana na listę UNESCO. Podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury obradującego w dniach 13-18 grudnia 2021 r. w Paryżu ogłoszono wpis tradycji układania dywanów kwietnych na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu i w czterech opolskich miejscowościach: Kluczu, Olszowej,…
poniedziałek, 22 listopada 2021
Departament Kultury i Edukacji poniżej zamieszcza wzory do umowy dla JST w ramach przyznanej dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego. Załącznik nr 2 – OPIS DOKUMENTU KSIEGOWEGO Załącznik nr 3 – TABLICA Załącznik nr 4 -…
piątek, 5 listopada 2021
Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza na wieczory słowno-muzyczne dedykowane Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu „Dzieci Niepodległej, artyści walczący piórem i czynem – „Niebo złote Ci otworzę…”, Wieczory te będą zwięzłą i kunsztowną opowieścią narracyjną o życiu i twórczości K.K. Baczyńskiego, jego poetyckich fascynacjach, miłości do żony Barbary i losach wojennych w…
wtorek, 2 listopada 2021
W dniu 20 października 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Marszałek Województwa Łódzkiego jest fundatorem II Nagrody ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. Piotrkowskie Biennale Sztuki. Celem konkursu jest…
środa, 29 września 2021
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XXXVI/465/21 z dnia 28 września 2021 r. rozstrzygnął drugi konkurs i udzielił w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie. Beneficjentom serdecznie gratulujemy! Zgodnie z…