Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

środa, 31 stycznia 2024
W dniu 30 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 113/24 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” w 2024 roku.   Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane: dokonać aktualizacji kosztorysu (pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) do wysokości przyznanej dotacji; dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty…
piątek, 26 stycznia 2024
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w czwartym otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy…
wtorek, 23 stycznia 2024
Do 14 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany”, który nagradza właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami. W tegorocznej edycji doszła dodatkowa kategoria konkursowa - „Zabytek dostępny”.Istniejący od 1975 roku konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków ma charakter otwarty…
czwartek, 18 stycznia 2024
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie na plus” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów…
czwartek, 11 stycznia 2024
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do…
czwartek, 11 stycznia 2024
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów…