Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

poniedziałek, 17 kwietnia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 298/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. ustalił listę rankingową zgłoszeń do naboru „Mała architektura zabytkowa”. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obiekty umieszczone na liście rankingowej zostaną zaproszone do złożenia Wniosku na zadania opisane w zgłoszeniach. O ilości zaproszeń decyduje wysokość środków…
czwartek, 6 kwietnia 2023
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Łódzkie pamięta”, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 13.04.2023 r. do godziny 23:59:59. Jak poprawić błędy: Jeżeli błąd znajduje…
poniedziałek, 3 kwietnia 2023
W dniu 31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 245/23 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: -        …
piątek, 3 marca 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 163/23 z dnia 3 marca 2023 r. ogłosił po raz pierwszy nabór do konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za racjonalne wykorzystanie i niekonwencjonalne połączenie walorów zabytkowych z naturą pod nazwą „Zielona Architektura”. Konkurs jest jednym z elementów zadania „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” w ramach…
czwartek, 9 lutego 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku, mających na celu popularyzację wśród mieszkańców województwa łódzkiego wiedzy o zjawiskach istotnych dla historii…
czwartek, 9 lutego 2023
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów…