Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

środa, 30 sierpnia 2023
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr  LIX/670/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. rozstrzygnął drugi konkurs "Łódzkie ratuje zabytki" i udzielił w 2023 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Spośród 88 wnioskodawców dofinansowano 45 obiektów na…
poniedziałek, 31 lipca 2023
W dniu 31 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 687/23 rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2023 roku. Podmioty, którym przyznano dotację: 1) w kwocie wnioskowanej w ofercie i nie dokonywały poprawek formalnych w dniach 23-30.06. br. – są zobowiązane dostarczyć: wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących…
wtorek, 11 lipca 2023
W dniu 30 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – instytucji kultury, dla…
wtorek, 11 lipca 2023
W dniu 30 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego,…
wtorek, 11 lipca 2023
Ruszają Kulturanki u Herbsta! Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza na nowy cykl plenerowych koncertów, które odbywać się będą w niedzielne przedpołudnia począwszy od 16 lipca do 3 września 2023 roku w Muzeum Pałac Herbsta. W pięknym otoczeniu przypałacowego ogrodu   zapraszamy Państwa na koncerty i spotkania z kulturą.  Letnie koncerty…
piątek, 23 czerwca 2023
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w trzecim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów…