Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

środa, 23 czerwca 2021
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XXXII/435/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. rozstrzygnął pierwszy konkurs i udzielił w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W dotychczasowych 15 edycjach konkursu przyznano 646 dotacji na łączną…
wtorek, 1 czerwca 2021
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza przedstawicieli samorządów gminnych do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Projekt ten jest szansą na promocję najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia…
czwartek, 13 maja 2021
Zapraszamy przedstawicieli przemysłów kreatywnych, artystów, twórców ludowych, osoby prowadzące galerie sztuki, ośrodki kultury, opiekujące się zabytkami na webinarium dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 17 maja br. w godz. 9.00 – 11.00 dowiecie się o możliwościach pozyskania środków na realizację projektów dotyczących rozwoju kultury i…
czwartek, 29 kwietnia 2021
W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 406/21 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: pkt V oferty „Kalkulacja…
środa, 28 kwietnia 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił po raz pierwszy nabór do programu obejmującego obiekty małej architektury zabytkowej. Są to m.in. niewielkie obiekty kultu religijnego takie jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, a także pomniki, posągi, wodotryski, kolumny i inne obiekty architektury ogrodowej. Łączna pula środków w pierwszym konkursie to 250.000 zł. Zgłoszenie może…
piątek, 23 kwietnia 2021
W dniu 21 kwietnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwalił listę laureatów stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku. Łączna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 70 tys. zł. Wyłoniono 22 stypendystów. Stypendium artystyczne w kategorii „młody twórca” otrzymali: pan Tomasz Jeziorski - student roku dyplomowego Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Sztuk…