Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

środa, 20 grudnia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pełne tradycji” na realizacje zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, w ramach cyklu „Łódzkie ratuje tradycje”, mający na celu wzbogacenie oferty kulturowej województwa łódzkiego oraz wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony…
czwartek, 14 grudnia 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok, mających na celu upowszechnianie folkloru związanego z województwem łódzkim oraz upowszechnianie kultury w nawiązaniu…
środa, 13 grudnia 2023
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję pt. "Łódzkie pełne tradycji", która odbędzie się w piątek, 15 grudnia  na Zamku w Uniejowie. Podczas wydarzenia będziemy mogli przekonać się jak różnorodne i bogate jest dziedzictwo niematerialne regionu łódzkiego. Na uniejowskim zamku wystąpią zarówno przedstawiciele sztuk widowiskowych, takich jak tradycje kulturowe regionu opoczyńskiego, święto palanta…
środa, 29 listopada 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert pt. „Łódzkie pamięta” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 roku, realizowanych poprzez: Organizację inscenizacji historycznych ważnych dla historii i tożsamości regionu łódzkiego, Upowszechnianie wiedzy na…
środa, 29 listopada 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez: Organizowanie wydarzeń…
wtorek, 28 listopada 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił już w tym roku konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego! Maksymalnie można się ubiegać aż o 150 tys. złotych. Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do 21 grudnia. Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie…