Aktualności Kultura

Kultura w województwie łódzkim

 

poniedziałek, 23 maja 2022
Na portalu Drzwi do kultury odbędzie się transmisja na żywo z uroczystości wręczenia Nagród Złoty Ekslibris i Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Podczas wydarzenia zostaną nagrodzeni autorzy najlepszych książek o Ziemi Łódzkiej i Łodzi. To kolejny, bezpłatny streaming na żywo na portalu „Drzwi do kultury”:…
czwartek, 12 maja 2022
Zbliża się Noc Muzeów 2022!  To szczególny dzień w roku, kiedy wyjątkowo warto odłożyć inne sprawy, skorzystać z naszej oferty i ruszyć z rodziną lub przyjaciółmi na spotkanie z kulturą. Województwo Łódzkie także przygotowuje się do tego cyklicznego przedsięwzięcia. W tym miejscu przedstawiamy program, listę instytucji kultury i najważniejsze informacje…
środa, 11 maja 2022
Sejmik Województwa Łódzkiego Łódzkiego uchwałą nr XLV/530/22 z dnia 11 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy konkurs "Łódzkie ratuje zabytki" i udzielił w 2022 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W dotychczasowych 17 edycjach konkursu przyznano…
środa, 20 kwietnia 2022
Założeniem wydarzenia „Bo kochać to znaczy tworzyć” - Koncert Patroni Roku 2021 jest upamiętnienie wybitnych postaci: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza, ustanowionych przez Sejm RP patronami 2021 roku oraz ukazanie dziedzictwa kulturowego i  różnorodności muzycznej naszego regionu. W ramach konkursu „Kulturalnie…
środa, 6 kwietnia 2022
W dniu 05 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 269/22 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji…
środa, 6 kwietnia 2022
  Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 270/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ustalił listę rankingową zgłoszeń do naboru „Mała architektura zabytkowa”.  Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się obiekty umieszczone na liście rankingowej zostaną zaproszone do złożenia Wniosku na zadania opisane w zgłoszeniach. O ilości zaproszeń decyduje wysokość…