Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie łódzkiej sieci LGD w Uniejowie

 W dniach 28-29 marca 2019 roku w Uniejowie odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego w ramach inicjatywy LEADER. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wraz z kadrą kierowniczą i pracownikami Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Program dwudniowego spotkania obejmował wiele bieżących spraw m.in.: podsumowanie wyników LGD osiągniętych w ramach pierwszego kamienia milowego 2016-2018, omówienie zasad ubiegania się o dodatkowe środki w ramach poddziałania 19.2, prezentację planowanej współpracy JR KSOW z LGD i wiele innych. Ponadto zostały omówione bieżące sprawy dotyczące sposobu wdrażania działań objętych inicjatywą LEADER. 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl