Dla Sportu

loading...
Dla sportu
Infrastruktura sportowa na PLUS

Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego mogą wnioskować o pomoc finansową na zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji oraz doposażeniu w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych w szczególności:

- sale, hale sportowe;

- stadiony sportowe;

- kryte pływalnie;

- boiska sportowe;

- obiekty lekkoatletyczne;

- korty tenisowe;

- strzelnice sportowe

- z wyłączeniem placów zabaw i siłowni plenerowych.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 12 000 000,00 zł

Nabór ofert: do 05 stycznia 2024 r.

Maksymalna kwota dotacji: 300 000 zł

https://www.lodzkie.pl/sport/infrastruktura-sportowa-plus/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-2024/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-2024

Wydarzenia sportowe na PLUS

Marszałek Grzegorz Schreiber zachęca organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe do składania wniosków w konkursie „Wydarzenia sportowe na PLUS”.

Dotację, do 20 tys. zł złotych, można przeznaczyć na: organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju sportu w województwie łódzkim.
Dotacje są przeznaczone na organizację Mistrzostw Polski, Świata czy Europy w wybranych dyscyplinach. Szereg klubów otrzymuje dotacje także na zawody o zasięgu regionalnym. Dla wielu organizatorów jest to doskonała okazja do prezentacji bazy sportowej województwa, upowszechniania poszczególnych dyscyplin sportu, prezentacji osiągnięć sportowych regionu.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 500 000,00 zł

Nabór ofert: do 21.12.2023 r.

Maksymalna kwota dotacji: 20 000,00 zł

Więcej informacji: https://www.lodzkie.pl/sport/dotacje-na-sport/dotacje-2024/wydarzenia-sportowe-plus-202311290840

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-pn-wydarzenia-sportowe-plus/

Strzelectwo Sportowe

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku pn. „Strzelectwo Sportowe”.

Celem zadania publicznego jest popularyzacja strzelectwa sportowego, kształtowanie postaw proobronnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju talentów i zainteresowania strzelectwem sportowym wśród dzieci i młodzieży województwa łódzkiego.

Oczekiwane rezultaty zadania:  Organizacja strzeleckich zajęć sportowych dla minimum 100 osób.

Termin składania ofert: 21.02.2024 r.

Termin realizacja zadań: 15.04.2024 r. – 31.12.2024 r.

Kwota przeznaczona na konkurs: 1 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 100 000 zł

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Strzelectwo sportowe

 Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-strzelectwo-sportowe/

Trening PLUS

"Trening PLUS" -dotacje na zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do realizacji różnych programów szkolenia sportowego.

Celem zadania publicznego jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzację różnych dyscyplin sportowych oraz wyrównywanie szans na dostęp do oferty sportowej dzieciom pochodzącym z różnych środowisk, w tym poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie województwa łódzkiego.

Termin naboru ofert: 23.01.2024r.

Termin realizacji zadań: 15.03.2024r.- 30.06.2024r.

Kwota przeznaczona do konkursu: 1 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – 14.03.2024 r.

Kontakt: Departament Sportu i Edukacji

Wydział Sportu

Renata Danielak tel. 42 663 38 18, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.lodzkie.pl/sport/trening-plus-202312291035

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-pn-trening-plus/

Sportowe wakacje

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert dotyczy organizacji sportowych półkolonii, trwających nie przerwalnie pięć dni dla minimum 30 osób. Program półkolonii musi mieć charakter sportowo – rekreacyjny. Półkolonie powinny rozpoczynać się w godzinach porannych miedzy 8.00 a 10.00 oraz powinny trwać co najmniej 6 godzin a liczba zajęć sportowo - rekreacyjnych powinna wynosić co najmniej 4 godziny dziennie. Organizator półkolonii zobowiązany jest do zapewnienia dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad dwudaniowy) oraz jednej wycieczki krajoznawczo – turystycznej. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni i mieć zagwarantowana opiekę medyczną. Półkolonie mogą być organizowane wyłącznie na terenie województwa łódzkiego w okresie letnich wakacji. Organizator sportowych półkolonii zobowiązany jest do zgłoszenia w formie elektronicznej Kuratorowi Oświaty zamiaru zorganizowania półkolonii oraz uzyskania wpisu do bazy wypoczynku zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Termin składania ofert: 26.04.2024 r.

Termin realizacji zadania: 01.07.2024 r. - 30.09.2024 r.

Kwota przeznaczona na konkurs: 1 000 000 zł 

Maksymalna kwota dotacji: 20 000 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

Termin dokonania wyboru ofert: czerwiec 2024 r. 

Więcej informacji: https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-pn-sportowe-wakacje/

Rozstrzygnięcie konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-sportowe-wakacje/

 

Stypendia dla zawodników

Województwo Łódzkie przyczynia się do rozwoju karier sportowych. Służy temu choćby przyznawanie stypendiów sportowych i nagród. Program stypendialny co roku obejmuje ok. 280 zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki.

Kwota przeznaczona do konkursu: 800 000 zł

Sportowa wieś PLUS

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert realizowane jest poprzez szkolenie sportowe oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim młodzieży uzdolnionej sportowo z terenów wiejskich i małych miast. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego oraz zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

Edycja II

Ogłoszenie konkursu: 05.03.2024 r.

Termin składania ofert: 28.03.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł

Szczegóły: https://ngo.lodzkie.pl/otwarty-konkurs-ofert-pn-sportowa-wies-plus/

Rozstrzygnięcie konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-sportowa-wies-plus/

 

Edycja I

Ogłoszenie konkursu: 29.11.2023 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 800 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 20.12.2023  r.

Szczegóły :https://www.lodzkie.pl/sport/dotacje-na-sport/dotacje-2024/sportowa-wie%C5%9B-plus

Rozstrzygnięcie konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-z-zakresu-kultury-fizycznej-pn-sportowa-wies-plus/

Rowerowe Łódzkie na PLUS

W ramach otwartego konkursu ofert powierza się realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Celem realizowanego zadania jest popularyzacja sportu, ze szczególnym uwzględnieniem np. kolarstwa szutrowego, górskiego, szosowego, torowego, przełajowego poprzez powierzenie organizacji rowerowych wydarzeń sportowych w formie zawodów/wyścigów promujących aktywność fizyczną i rywalizację sportową skierowaną do mieszkańców województwa łódzkiego.

Oczekiwane rezultaty zadania: 

1.Organizacja minimum jednego rowerowego wydarzenia sportowego w formie zawodów/wyścigów.

2. Udział w wydarzeniu minimum 50 uczestników.

Termin naboru ofert: 15 marca 2024 r.

Termin realizacji zadań: 15.05.2024 r.- 31.11.2024 r.

Kwota przeznaczona do konkursu: 500 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 20 000 zł

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: „Rowerowe Łódzkie na PLUS”

Wyniki konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-rowerowe-lodzkie-na-plus-rozstrzygniecie/

Zima na sportowo (półkolonie)

”Zima na sportowo” - Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków do uczestnictwa w aktywnym sportowym wypoczynku oraz wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną. Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert dotyczy organizacji sportowych półkolonii, trwających nie przerwanie pięć dni dla minimum 20 osób. Program półkolonii musi mieć charakter sportowo – rekreacyjny. Półkolonie powinny rozpoczynać się w godzinach porannych miedzy 8.00 a 10.00 oraz powinny trwać co najmniej 4 godzin a liczba zajęć sportowo - rekreacyjnych powinna wynosić co najmniej 3 godziny dziennie. Organizator półkolonii zobowiązany jest do zapewnienia dwóch posiłków dziennie (II śniadanie i obiad dwudaniowy) Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni i mieć zagwarantowana opiekę medyczną. Półkolonie mogą być organizowane wyłącznie na terenie województwa łódzkiego w okresie ferii zimowych dla województwa łódzkiego. Organizator sportowych półkolonii zobowiązany jest do zgłoszenia w formie elektronicznej Kuratorowi Oświaty zamiaru zorganizowania półkolonii oraz uzyskania wpisu do bazy wypoczynku zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ogłoszenie konkursu: 16.11.2023 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie:  500 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: 07.12.2023 r.

Szczegóły :https://www.lodzkie.pl/sport/startuje-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-zadania-%E2%80%9Ezima-na-sportowo%E2%80%9D

https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-ofert-pn-zima-na-sportowo/

Rozstrzygnięcie konkursu: https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-pn-zima-na-sportowo-rozstrzygniecie/

 

Dotacja dla klubów prowadzących szkolenia sportowe

Dotacje dla klubów, prowadzących szkolenia sportowe w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez:

  • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych uzyskały co najmniej 30 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) 
  • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w zespołowych grach sportowych uzyskały co najmniej 50 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

 

Termin ogłoszenia konkursu: czerwiec 2024 r.

Termin naboru ofert: lipiec 2024 r.

Termin realizacji zadań: 01.09.2024 r. - 31.12.2024 r.

Kwota przeznaczona do konkursu: 300 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 20 000 zł

 

Łódzkie gra w szachy

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert dotyczy organizacji różnych turniejów szachowych o zasięgu ponadlokalnym (uczestnicy z minimum 2 powiatów), wojewódzkim (uczestnicy z minimum 3 powiatów), ogólnopolskim (uczestnicy z minimum 2 województw) ORAZ organizacja szkolenia sportowego dla dzieci do 10 roku życia, które zamieszkują województwo łódzkie. W zajęciach szkoleniowych wezmą udział zawodnicy, którzy wywalczyli kategorie szachowe (I, II, III). W przypadku wolnych miejsc do szkolenia mogą być zakwalifikowani również zawodnicy, którzy wywalczyli co najmniej IV kategorię szachową i uzyskali w rankingu 1400 pkt.
Zadanie będzie zrealizowane w szczególności poprzez: 1. Organizację i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć szkoleniowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90 minutowych jednostkach treningowych. 2. Organizację i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w formie zgrupowania sportowego. Zgrupowanie może trwać do 3 dni. 3. Organizację i przeprowadzenie otwartego turnieju szachowego, w którym wezmą udział między innymi uczestnicy projektu.

Kwota przeznaczona na konkurs: 200 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł

 

Sport dla osób z niepełnosprawnościami

 Zadanie publiczne realizowane poprzez organizację rywalizacji sportowej, szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami (poprzez zasięg ponadlokalny rozumie się obszar co najmniej dwóch powiatów).

Termin ogłoszenia konkursu: czerwiec 2024r.

Termin naboru ofert: lipiec 2024r.

Termin realizacji zadań: 01.09.2024 r. - 31.12.2024 r.

Kwota przeznaczona do konkursu: 200 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 20 000 zł

Nagrody dla trenerów

Nagrody dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Nagrody sportowe są wręczane ponad 70 trenerom, których podopieczni osiągnęli najlepsze rezultaty.

Kwota przeznaczona do konkursu: 200 000 zł

 

Pikniki sportowo - rekreacyjne

 

Celem zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców województwa łódzkiego w różnych grupach społecznych i środowiskowych oraz inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie realizowane poprzez organizację cyklu trzech otwartych i bezpłatnych integracyjnych pikników sportowo – rekreacyjnych, skierowanych do różnych grup społecznych, na których uczestnicy będą rywalizować w różnych konkurencjach sportowych. Podczas pikników zostaną zorganizowane warsztaty ze sportowcami, porady dietetyczne, konkursy wiedzy o sporcie oraz przygotowana będzie strefa dla dzieci, w tym dmuchańce. Zadanie będzie przeprowadzone w trzech różnych lokalizacjach województwa łódzkiego.

Okres realizacji zadania: 15.05.2024 – 31.10.2024 r.

Termin składania ofert: 15.03.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 150 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 150 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: Pikniki sportowo- rekreacyjne

Wyniki konkursu:https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-pikniki-sportowo-rekreacyjne/

Sport przeciw wykluczeniu

 W ramach otwartego konkursu ofert wspiera się realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Sport przeciw wykluczeniu”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną.

Realizacja zadania publicznego, zgłaszanego do otwartego konkursu ofert, polega na organizacji i udziale we wszystkich działaniach:

• organizacja treningów/zajęć sportowych w minimum 6 dyscyplinach,

• organizacja letnich półkolonii sportowych dla uczestników projektu na terenie województwa łódzkiego,

• organizacja imprez/rywalizacji sportowej w każdej z dyscyplin ujętych w ofercie,

• w ramach projektu przewiduje się wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Udział mieszkańców województwa w ww. wydarzeniach jest bezpłatny.

Oczekiwane rezultaty zadania:

- prowadzenie treningów/zajęć sportowych przez minimum 8 miesięcy trwania projektu,

- zorganizowanie półkolonii dla uczestników projektu,

- zorganizowanie minimum 15 imprez sportowych,

- objęcie projektem mieszkańców z minimum 6 powiatów województwa łódzkiego.

 

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 200 000,00 zł

Termin składania ofert: 08.03.2024 r.

Więcej informacji : Sport przeciwko wykluczeniu

Rozstrzygnięcie konkursu: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/otwarte-konkursy-ofert/item/14828-rozstrzygni%C4%99cie-%C3%B3smego-otwartego-konkursu-ofert-i-udzielenia-dotacji-z-bud%C5%BCetu-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-na-realizacj%C4%99-zadania-publicznego-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-z-zakresu-kultury-fizycznej-w-2024-r-pn-%E2%80%9Esport-przeciw-wykluczeniu%E2%80%9D

Sport na terenach wiejskich i małych miast

Celem zadania publicznego jest aktywizowanie różnych środowisk do udziału w sporcie, rekreacji i aktywnym wypoczynku w kręgach społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej.

Zadanie publiczne będzie realizowane poprzez organizację i udział we wszystkich nw. działaniach:

  • Imprezach sportowo- rekreacyjnych
  • Zgrupowaniach sportowych
  • Szkoleniach i współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (w minimum sześciu dyscyplinach sportowych/sportach)

Okres realizacji zadania: 15.05.2024 r. – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: 29.03.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł.

Więcej informacji : https://ngo.lodzkie.pl/sport-na-terenach-wiejskich-i-malych-miast-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-kultury-fizycznej/

Wyniki konkursu:https://ngo.lodzkie.pl/rozstrzygniecie-konkursu-pn-sport-na-terenach-wiejskich-i-malych-miast-2/

Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego

Celem zadań publicznych jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez:
1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych uzyskały co najmniej 30 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec)

lub
2.szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w zespołowych grach sportowych uzyskały co najmniej 50 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

Oczekiwane rezultaty zadania:
1. Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych – minimum 20 godzin.
2. Udział minimum 20 uczestników w szkoleniu.

Okres realizacji zadania: 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: 24.07.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 30 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

Więcej informacji :https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-pn-szkolenie-sportowe-realizowane-w-ramach-systemu-sportu-mlodziezowego-3/

#akcjaDOTACJA