Budżet Obywatelski

loading...
Budżet obywatelski
Budżet obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Budżet obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS” jest rozszerzeniem możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.

Mieszkańcy naszego województwa mogą zgłaszać swoje projekty zadań, udzielać poparcia dla pomysłów innych autorów, a finalnie głosować na najciekawsze inicjatywy.

Każdy mieszkaniec województwa łódzkiego może zgłosić projekt zadania w ramach następujących pul:

→ PULA WOJEWÓDZKA

Pulę wojewódzką przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w lokalizacjach, w których Samorząd Województwa Łódzkiego może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Szacunkowy koszt realizacji projektu zadania w ramach puli wojewódzkiej nie może być niższy niż 100 000,00 zł ani wyższy niż 500 000,00 zł.

→ PULA POWIATOWA

                        24 pule powiatowe przeznacza się na realizację zadań nieinwestycyjnych:

  • o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
  • dotyczących bezpieczeństwa publicznego,
  • o charakterze turystycznym,
  • z zakresu edukacji ekologicznej,
  • z zakresu ochrony środowiska,
  • z zakresu rehabilitacji zdrowotnej,
  • z zakresu upowszechniania folkloru związanego z Województwem,
  • upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Szacunkowy koszt realizacji projektu zadania w ramach puli powiatowej może być niższy niż 5 000,00 zł ani wyższy niż 40 000,00 zł.

 

Odwiedź stronę Budżetu Obywatelskiego 2025, aby dowiedzieć się więcej!

#akcjaDOTACJA