Dla KGW

loading...
Dla kgw
Sołectwo na plus

Konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Celem naboru wniosków jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Nabór „Sołectwo na plus” ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb poprzez zgłaszanie ich bezpośrednio przez przedstawicieli sołectw.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 15 000 000 zł

Pytania na temat naboru "Sołectwo na plus" można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 291-97-69, 42 291-97-71, 42 291-97-67, 42 663-35-70, 42 291-97-98, 42 663-32-24

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024

Wyniki konkursu :https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14791-informacja-o-wynikach-nabor%C3%B3w-so%C5%82ectwo-na-plus-

Infrastruktura sołecka na plus

Konkurs dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Celem naboru wniosków jest kreowanie przestrzeni i wykorzystanie potencjału innowacyjności wsi wynikającego z ducha wspólnoty, umiejętności współpracy społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, dobrego dostępu do zasobów naturalnych oraz inteligentnego wykorzystania wiedzy.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 8 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 100 000,00 zł

Nabór ofert: do 20 grudnia 2023 r.

Infrastruktura sołecka na plus (2024) - lodzkie.pl

Wyniki konkursu:https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/14791-informacja-o-wynikach-nabor%C3%B3w-so%C5%82ectwo-na-plus-

Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji środowisk wiejskich, dzięki doposażeniu organizacji w sprzęt i przedmioty niezbędne do kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych.

Suma środków zaplanowanych w naborze: 2 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł

Do kiedy trwa nabór ofert: od dnia 21 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.

Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie naboru: do dnia 30 kwietnia 2024 r.

https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2023/item/14354-pierwszy-otwarty-konkurs-dotacyjny-pn-%E2%80%9Epropagowanie-produkt%C3%B3w-tradycyjnych-i-dziedzictwa-kulinarnego-jako-elementu-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-kulturowej%E2%80%9D

Wyniki konkursu:https://ngo.lodzkie.pl/wyniki-konkursu-ofert-pn-propagowanie-produktow-tradycyjnych-i-dziedzictwa-kulinarnego-jako-elementu-swiadomosci-kulturowej/

Uchwała zmieniająca do wyników konkursu:  https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2024

Kulturalnie Regionalnie - wydarzenia

Konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym (NGO) pragnącym:

  • Organizować wydarzenia kulturalne prezentujące dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
  • Prezentować lokalny i regionalny dorobek kultury;
  • Prezentować sylwetki i twórczość Zbigniewa Herberta w 100. rocznicę urodzin oraz Józefa Chełmońskiego w 110. rocznicę śmierci;
  • Popularyzować postaci i ich dorobek kulturalny, wskazane w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako patroni roku 2024.

Suma środków zaplanowanych w konkursie: 1 000 000 zł

Maksymalna kwota dotacji: 40 000 zł

Nabór ofert: do 21 grudnia 2023 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: do 15 lutego 2024 r.

Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku - lodzkie.pl

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” w 2024 roku - lodzkie.pl

#akcjaDOTACJA