Stypendia (archiwum)

Ochrona danych osobowych

W celu prawidłowej obsługi procedury przyznawania stypendiów artystycznych, Departament Kultury i Edukacji gromadzi dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do stypendiów. Prosimy o zapoznanie się z zasadami gromadzenia i przechowywania Państwa danych.

Do pobrania
Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych w procesie przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2015 - przyznane!


Uchwałą Nr 525/15 z dnia 15. 05. 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2015. Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia. Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 11.00 w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury. Wszyscy stypendyści otrzymają pocztą i drogą e-mailową odrębne zaproszenia na to wydarzenie.
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2015:
w kategorii młody twórca: 1 stypendysta
w kategorii uczeń: 11 stypendystów


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2015

Zgodnie z uchwałą nr 102/15 Zarząd Województwa Łódzkiego z dnia 03 lutego br., w dniu 9 lutego 2015 roku rozpoczyna się naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
w 2015 roku. Będzie on trwał 30 dni i zakończy się w dniu 10 marca 2015 r. Wnioski złożone po 10 marca 2015 r. nie będą rozpatrywane.
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8) lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków istnieje możliwość konsultacji i uzyskania wyjaśnień dotyczących wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.
Wszelkich informacji na temat stypendiów artystycznych udziela: 
Bartłomiej Pielas, pokój 1320 tel. /42/ 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Do pobrania
 
1.   Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
2.   Wniosek w kategorii "uczeń"
3.   Wniosek w kategorii "młody twórca"
4.   Wzór rekomendacji projektu artystycznego
5.   Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
6.   Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
7.   Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
8.   Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"
 
Data publikacji: 09.02.2015 r.

Laureaci stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego 2014
 
Przypominamy, że termin składania sprawozdań z  wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca” i „uczeń” upływa 28 lutego 2015 r.
 
Do pobrania
 
1.     Sprawozdanie z wydatkowania stypendium w kategorii „uczeń”
2.     Sprawozdanie z wydatkowania stypendium w kategorii „młody twórca”

Stypendia artystyczne 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!
 
Uchwałą Nr 372/14 z dnia 01. 04. 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2014.
Stypendia otrzymali:
w kategorii „młody twórca”: 2 stypendystów
w kategorii „uczeń”: 11 stypendystów.

 

 

Laureaci stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego 2013
 
 
Przypominamy, że termin składania sprawozdań z  wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”
i „uczeń” upływa 28 lutego 2014 r
 
Do pobrania:

Sprawozdanie "uczeń"
Sprawozdanie "młody twórca"
 


 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2014

 

Składanie wniosków

W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 1693/13 w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 17 grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku.

 

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną 

(na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Konsultacje i kontakt

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat stypendium artystycznego udzielają: 

Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl zakładka: Kultura/Stypendia, www.intelektualne.lodzkie.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Do pobrania: 

 

  1. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
  2. Wniosek w kategorii "uczeń"
  3. Wniosek w kategorii "młody twórca"
  4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego
  5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
  6. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
  7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"
  8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "młody twórca"
  9. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
  10. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

 

 

WAŻNE

Prosimy o uważnie zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego obowiązującym w 2014 roku, gdyż 24 września 2013 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr XL/746/13 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXIX/559/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.


 
Stypendia artystyczne 2013 Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!
 

Uchwałą Nr 449/13 z dnia 03. 04. 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2013. Stypendia otrzymali:

w kategorii „młody twórca”: 3 stypendystów

w kategorii „uczeń”: 18 stypendystów.

 


 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2013

W 2013 roku odbędzie się 8 edycja konkursu na uzyskanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego. Od 2008 roku, kiedy po raz pierwszy zostały ufundowane stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego, do 2012 roku, stypendium uzyskało 147 osób, w tym 6 miało okazję zrealizować autorski projekt artystyczny.

Konkurs na stypendia artystyczne 2013 r zostanie przeprowadzony w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.

W budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego w 2013 r. na stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego została zaplanowana kwota 150 000 zł.

 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane będą w dwóch kategoriach:

1)     kategoria „uczeń”, celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych:

§        podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej – Okręg Łódzki,

§        studentom wyższych uczelni artystycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów

-         którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:

§ 4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

§      4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.

Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:

§ dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,

§      dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej.

2)     kategoria „młody twórca”, celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie realizacji projektu artystycznego. O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:

§       osoba pełnoletnia, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,

§        będąca uczniem lub studentem (w rozumieniu art.2. ust.1. pkt.18k, w związku z pkt. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. DZ.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

§        zameldowana na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,

§       w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia.

Składanie wniosków

W dniu 3 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 4/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2013 roku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego
 Marszałka Województwa Łódzkiego 
należy składać 
od 8 stycznia do 6 lutego 2013 roku

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

 

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną 
(na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Konsultacje i kontakt

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków. Z pracownikami Wydziału Kultury można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat stypendium artystycznego udzielają:

Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Pielas, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl zakładka: Kultura/Stypendia, www.intelektualne.lodzkie.pl  lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Do pobrania: 

1Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
2. 
Wniosek w kategorii "uczeń"
3
Wniosek w kategorii "młody twórca"
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego (dotyczy kategorii „młody twórca”)
5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
6. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"
8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii  "młody twórca"
9. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
10. 
Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

WAŻNE

Prosimy o uważnie zapoznanie się z  Regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego obowiązującym w 2013 roku, gdyż zostały wprowadzone istotne zmiany:

 

 

§   Odstąpiono od możliwości uzupełnienia braków formalnychWnioski nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu,

§   Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego tylko w jednej kategorii,

§   Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną,

§   W kategorii „uczeń”: w przypadku wskazania we wniosku kilku elementów planowanej ścieżki rozwoju, stypendysta zobowiązany jest do wydatkowania stypendium na realizację przynajmniej jednego z nich, poza wydatkami poniesionymi na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Jeżeli z przyczyn obiektywnych zachodzi konieczność wydatkowania stypendium w sposób odmienny niż przewidziano we wniosku, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Departamentu Kultury i Edukacji,

§   Średnią ocen z przedmiotów artystycznych kandydata do stypendium potwierdza we wniosku 
o przyznanie stypendium szkoła lub uczelnia artystyczna
. Średnia ocen dotyczy roku szkolnego 2011/2012,

§   Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów składających się na portfolio następuje poprzez potwierdzenie we wniosku przez wnioskodawcę jednym podpisem wszystkich załączników składających się na portfolio,

§   W kategorii „uczeń” zostały uszczegółowione kryteria kwalifikujące kandydatów:

-       kandydaci do stypendium są uczniami szkół artystycznych: podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej – Okręg Łódzki,

-       z grona kandydatów do stypendium zostali wyłączeni studenci pierwszego roku studiów,

§   W kategorii „młody twórca” wymagane jest złożenie co najmniej dwóch rekomendacji projektu artystycznego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt. Rekomendacja musi być własnoręcznie podpisana przez osobę wystawiającą dokument. Rekomendację należy składać wyłącznie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 
do Regulaminu. Rekomendacja może być wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosku,

§   Przyjęto zasadę powiadamiania o wynikach konkursu wnioskodawców oraz kandydatów 
do stypendium
 poprzez zamieszczenie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego przyznającej stypendia artystyczne, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 oraz na stronie www.lodzkie.pl 
w zakładce kultura/stypendia.

 

Prosimy również o zapoznanie się z kartami oceny formalnej, które będą wypełniane przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji, gdyż mogą być pomocne również dla Państwa podczas sprawdzania poprawności wypełnienia wniosku.

 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

 

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia artystyczne przyznawane są od 2008 roku, a koordynacją procesu ich przyznawania zajmuje się Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół artystycznych. Stypendium przyznawane jest na określony cel związany z rozwojem artystycznym ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje komisja złożona z m.in. z ekspertów ds. artystycznych na co dzień pracujących w instytucjach kultury Samorządu Województwa Łódzkiego oraz niezależnych specjalistów i wizytatorów szkół artystycznych.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pod numerem telefonu: (42) 291 98 27 oraz drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


UWAGA STYPENDYŚCI 2012
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012 r.


Departament Kultury i Edukacji przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 24 pkt 3 Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz § 4 ust. 1 pkt 4 i § 4 ust. 1 pkt 5 umów stypendialnych, stypendyści, którzy otrzymali stypendium w 2012 r. są zobowiązani do złożenia sprawozdania z wydatkowania stypendium do dnia 28 lutego 2013 r.

 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!

Uchwałą Nr 988/12 z dnia 05. 06. 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2012. Stypendia otrzymali:
w kategorii „młody twórca”: 3 stypendystów

 w kategorii „uczeń”: 26 stypendystów.

 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sztuki, przyznając im stypendia artystyczne. W oparciu o Uchwałę Nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, w dniu 3 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 588/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2012 r.

W 2012 roku w budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego na stypendia artystyczne Marszalka Województwa Łódzkiego została zabezpieczona kwota 200 000 zł.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane będą w dwóch kategoriach:

1)     kategoria „uczeń”, celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznaneuczniom szkół artystycznych:

§  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

§  studentom wyższych uczelni artystycznych,

-        którzy mieszkają na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:

§  4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych,

§  4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.

Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:

§  dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,

§  dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej.

2)     kategoria „młody twórca” celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie zrealizowania projektu artystycznego,

O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:

§  osoba pełnoletnia będąca uczniem lub studentem,

§  mieszkająca na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,

§  w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia,

§  posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej.

 

Składanie wniosków

 

 

W 2012 roku wnioski o przyznanie stypendium artystycznego należy składać

od 10 kwietnia do 10 maja

 

 

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji.

 

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

 

Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 

§  Iwona Uznańska, pokój 1504 tel. 042 291-98-27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§  Bartłomiej Pielas, pokój 1504 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 13:30 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, Sala Konferencyjna, prawa oficyna, 
I piętro.

Konsultacje

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lubwww.lodzkie.pl Zakładka: Kultura/Stypendia.

Do pobrania:

1. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ

2. Wniosek w kategorii "uczeń"

3. Wniosek w kategorii "młody twórca"

4. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"

5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"

6. Deklaracja poufności i bezstronności członka komisji stypendialnej

7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"

8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii  "młody twórca"

9. Prezentacja ze spotkania informacyjnego w dn. 16.04.2012 r. (m.in. instrukcja wypełnienia wniosku)


W dniu 14.02.2012 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr XXI/375/12 w sprawie: ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Oczekujemy na opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz jej uprawomocnienie. Informacja o wejściu w życie powyższej uchwały wraz z Regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie http://www.lodzkie.pl/ w zakładce KULTURA/STYPENDIA.  


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2011

2011 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na stypendia artystyczne kwotę 150 000 zł.

Stypendia zostały przyznane w kategoriach: "Młody Twórca" (na realizację projektu artystycznego) i "Uczeń" (na rozwój artystyczny). Komisje Stypendialne w oparciu o opinie ekspertów wyróżniły trzy projekty w pierwszej z tych kategorii i wyłoniły do dofinansowania 25 wniosków stypendialnych w drugiej kategorii.

 

Departament Kultury i Edukacji przypomina, że zgodnie z § 4 ust. 27 pkt 3 Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego oraz § 4 ust. 1 pkt 4 umowy stypendialnej, stypendyści, którzy otrzymali stypendium w 2011 r. są zobowiązani do złożenia sprawozdania z wydatkowania stypednium do dnia

29 lutego 2012 r.