Menu

STYPENDIA ARTYSTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Trwa nabór wniosków na Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
Informujemy, że w dniach 20 listopada-20 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. Aktualny Regulamin i wzory wniosków dostępne są poniżej.

Nowy Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego

W dniu 30 października 2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. Wprowadzono nowy wzór wniosku w kategorii „uczeń" i „młody twórca”. Przypominamy, że nabór wniosków na Stypendia w 2019 r. rozpocznie się 20 listopada 2018 r. i potrwa do 20 grudnia 2018 r.

Formularze wniosków obowiązujących przed dniem 30 października 2018 r. straciły swoją ważność i nie będą obowiązywały w kolejnym naborze. Zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą dostosowania go do regulacji wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zamieszczenia zgody na opublikowanie wizerunku, stosownie do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rezygnacji z nadsyłania elektronicznej wersji wniosku.

Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udziela p. Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
1. AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”
2. AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”
3. Uchwała Nr LVI/698/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego      
5. Regulamin
 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane!
W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 179 /18 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 r. W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”. Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia.  Serdecznie gratulujemy!

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” otrzymali:

1.

Aleksandra Grelak

2 300,00 zł

2.

Paulina Witczak

2 300,00 zł

3.

Angelika Kruś

2 300,00 zł

4.

Marlena Jabłońska

2 700,00 zł

5.

Marta Krześlak

3 000,00 zł

6.

Bogna Juchnowicz

3 000,00 zł

7.

Piotr Lasota

2 000,00 zł

8.

Jakub Drabiński

2 300,00 zł

9.

Zofia Michałowicz

2 300,00 zł

10.

Szymon Drabiński

2 300,00 zł

11.

Natalia Zawadzka

2 000,00 zł

12.

Paweł Szymański

2 800,00 zł

13.

Jakub Sofiński -

2 300,00 zł

14.

Oliwia Babińska

2 300,00 zł

15.

Dawid Kasprzak

3 000,00 zł

16.

Natalia Kowalska

3 000,00 zł

17.

Zofia Płaziuk

2 800,00 zł

18.

Gaja Wilewska

2 000,00 zł

19.

Monika Dalach

3 200,00 zł

20.

Daniel Kobielski

3 200,00 zł

21.

Zofia Wara-Wąsowska

3 200,00 zł

22.

Agata Tabaszewska

3 200,00 zł

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”:

1.

Agata Wieczorek

3 500,00 zł

2.

Adrian Ciszek

9 000,00 zł


Informacja o osiągnieciach stypendystów: Biogramy stypendystów

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego – nabór 2018 r.
W dniu 20 listopada 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. Nabór zakończy się w dniu 20 grudnia 2017 r. Wnioski złożone po 20 grudnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, parter).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowych informacji udziela
Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do pobrania
1. Uchwała Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
2. Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
3. Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)
5. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
6. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"
7.
Klauzula informacyjna

Sprawozdania  z realizacji stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego 2017
Przypominamy, że termin składania sprawozdań z wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii "uczeń" i "młody twórca" upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

Do pobrania:
1. Sprawozdanie z realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”
2. Sprawozdanie z realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”
3. Instrukcja wypełnienia sprawozdania   realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego  2017 - przyznane!
Uchwałą Nr 205/17 z dnia 21.02. 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2017. Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia, a także informację na temat osiągnięć tegorocznych stypendystów.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” otrzymali:

1.  Sonia Skowronek  2 500,00 zł
2. Jakub Kajetan Kazimierczak                2 500,00 zł
3. Martyna Szymańska  2 500,00 zł
4. Aleksandra Jędryka                             2 500,00 zł
5. Karina Promny                                     2 500,00 zł
6. Maria Krasnodębska                           2 500,00 zł
7.  Tomasz Frasoński                               2 500,00 zł
8. Zuzanna Morawska                             2 500,00 zł
9.  Adam Antkowiak                                2 500,00 zł
10.  Tomasz Orłowski                               2 500,00 zł
11. Julian Weilandt                                2 500,00 zł
12. Szymon Zawadzki                           2 500,00 zł
13. Zofia Janiak                                     2 500,00 zł
14. Aniela Milala                                    2 500,00 zł
15. Marcelina Sztekmiler                     2 500,00 zł
16. Patrycja Ulańska                            2 500,00 zł
17. Dominik Domińczak                    2 750,00 zł
18. Natalia Augustyniak                    2 500,00 zł
19. Kasper Górczak                            2 500,00 zł
20. Hanna Szychowicz                       2 500,00 zł
21. Marta Maria Wiśniewska              2 750,00 zł


Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca” w wysokości 17 000,00 zł otrzymał Pan Maksym Ostrowski.

Informacja o osiągnieciach stypendystów POBIERZ


Sprawozdania - stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016


Przypominamy, że termin składania sprawozdań z wydatkowania środków finansowych przyznanych

w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii "uczeń" i "młody twórca"

upływa 28 lutego 2017 r.

Prosimy o terminowe składanie dokumentów.

Do pobrania:

1. Sprawozdanie z wydatkowania stypendium w kategorii "uczeń"

2. Sprawozdanie z wydatkowania stypendium w kategorii "młody twórca"

 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego – nabór 2017 r.
W dniu 22 listopada 2016 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku (Uchwała Nr 1423/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 r.). Nabór potrwa 30 dni i zakończy się w dniu 22 grudnia 2016 r. Wnioski złożone po 22 grudnia 2016 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!!! Formularz wniosku na 2017 r. różni się od formularza z lat poprzednich. Należy pobrać i wypełnić odpowiedni, aktualny wniosek (do pobrania poniżej). Złożenie wniosku na nieaktualnym wzorze skutkować będzie jego odrzuceniem na etapie oceny formalnej.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosków udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Do pobrania

  1. Uchwała Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
  2. Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
  3. Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
  4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)
  5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii „uczeń"
  6. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii „młody twórca"
  7. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
  8. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca" 

 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2017
Uchwałą Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.10.2016 wprowadzony został nowy Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. Informujemy, że nabór wniosków w 2017 roku zostanie przeprowadzony według nowych zasad - zmianie uległy także formularze wniosków. Wszystkich zainteresowanych już teraz zachecamy do zapoznania się z zapisami Regulaminu. Nabór wniosków na 2017 roku rozpocznie się w listopadzie 2016 r. Szczegółowe informacje już wkrótce.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - przyznane!
Uchwałą Nr 124/16 z dnia 08.02. 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2016. Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia, a także informację na temat osiągnięć tegorocznych stypendystów.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 otrzymali:
w kategorii "uczeń"

1. Janusz Bieliński -  3 000 zł
2. Aleksandra Dudzik -  7 000 zł
3. Abigail Frączek -  2 000 zł
4. Natalia Grala -  3 000 zł
5. Dawid Kasprzak -  5 000 zł
6. Martyna Łuszczyńska -  2 000 zł
7. Kacper Henryk Malinowski -  2 500 zł
8. Bartosz Maniecki -  3 500 zł
9. Klaudia Markiewicz -  5 000 zł
10. Zofia Michałowicz -  2 500 zł
11. Mariusz Morawski -  7 000 zł
12. Zofia Płaziuk -  3 000 zł
13. Bartłomiej Ratajczyk -  2 000 zł
14. Olga Rogalska -  5 000 zł
15. Aleksander Stachowski - 10 000 zł
16. Aleksandra Stasiak - 5 000 zł
17. Gaja Wilewska - 2 500 zł
w kategorii "młody twórca" stypendium nie przyznano.

Informacja o osiągnięciach stypendystów POBIERZ

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016
Zgodnie z uchwałą nr 1304/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada br., w dniu 20 listopada 2015 roku rozpoczyna się naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku. Będzie on trwał 30 dni i zakończy się w dniu 21 grudnia 2015 r. Wnioski złożone po 21 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrywane.
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8) lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków istnieje możliwość konsultacji i uzyskania wyjaśnień dotyczących wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.
Wszelkich informacji na temat stypendiów artystycznych udziela: 
Monika Gering, pokój 1321, tel. /42/ 291-98-27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania
1.   Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
2.   Wniosek w kategorii "uczeń"
3.   Wniosek w kategorii "młody twórca"
4.   Wzór rekomendacji projektu artystycznego
5.   Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
6.   Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
7.   Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
8.   Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

Laureaci stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego 2015
 Przypominamy, że termin składania sprawozdań z  wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca” i „uczeń” upływa 29 lutego 2016 r.

Do pobrania
1. Sprawozdanie z wydatkowania stypendium w kategorii "uczeń"
2. Sprawozdanie z wydatkowania stypendium w kategorii "młody twórca"


Stypendium to często jedyna szansa dla młodych osób, aby mogły realizować swoje marzenia, ale również zaspokoić podstawowe potrzeby. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl Fundacja informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!
Do pobrania:
Informacja o serwisieWcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl