Fundusz Rozwoju Kultury

 

NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 1 STYCZNIA 2023 ROKU.

Z dniem 22.11.2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego. Jest to innowacyjny program wsparcia finansowego, mający na celu rozwój artystyczny osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego. W ramach funduszu można otrzymać dwa rodzaje wsparcia - środki finansowe za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne kandydata w ramach filaru o nazwie „dorobek”, oraz środki finansowe na realizację projektów artystycznych kandydata lub jego dalszy rozwój artystyczny w ramach filaru funduszu o nazwie „rozwój”. Innowacyjność tego programu polega na upoważnieniu kandydatów do samodzielnego ubiegania się o wsparcie w ramach obu filarów.  Ponadto filar „rozwój” uelastyczniono tak, aby wybitni działacze w dziedzinie kultury mogli liczyć na wsparcie województwa łódzkiego w każdej sytuacji – dlatego też nabór w tej kategorii pozostaje otwarty. Tworzy to możliwość pomocy osobom, które przykładowo zakwalifikowały się na prestiżowe konkursy, lecz nie dysponują środkami niezbędnymi do pokrycia kosztów z tym związanych. Zarząd Województwa Łódzkiego od teraz posiada narzędzia do niesienia finansowej pomocy w tego typu sytuacjach.

Fundusz Rozwoju Kultury Marszałka WŁ logo kolor

 

Filar „DOROBEK”

Wsparcie w ramach tego filaru ma charakter nagrody i może być przyznane za dotychczasową twórczość lub osiągnięcia artystyczne, których przejawem jest:

 1. bycie laureatem konkursu/wydarzenia o randze/zasięgu wojewódzkim/lokalnym, lub
 2. bycie laureatem/finalistą konkursu/wydarzenia o randze/zasięgu ogólnopolskim/międzynarodowym, lub
 3. zrealizowane projekty artystyczne, lub
 4. osiągnięcia w pracy zawodowej o charakterze artystycznym,

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę te osiągnięcia, które kandydat zrealizował w okresie do 3 lat wstecz od dnia 1 stycznia roku, w którym jest składany wniosek. W przypadku ubiegania się o wsparcie przez osobę, która już je otrzymała, wykazuje się osiągnięcia uzyskane po otrzymaniu poprzedniego wsparcia.

Otrzymać takie wsparcie mogą artyści, studenci oraz uczniowie/słuchacze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Nabór wniosków trwa od 01 stycznia do 30 września danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w ostatnim kwartale roku, w którym złożono wniosek, jednak w uzasadnionych przypadkach mogą zostać rozpatrzone wcześniej.

Wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 10 000 zł.

   
  

Filar „ROZWÓJ”

Wsparcie w ramach filaru „rozwój” ma charakter stypendium i zakłada sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji inicjatywy artystycznej, mającej swoje źródło w indywidualnej kreatywności i talencie kandydata.

Środki uzyskane w ramach filaru „rozwój” mogą być wydatkowane m.in. na:

 1. realizację projektu artystycznego kandydata,
 2. udział w prestiżowym wydarzeniu artystycznym,
 3. dofinansowanie kosztów kształcenia w polskiej lub zagranicznej szkole lub uczelni wyższej,
 4. zakup narzędzi/akcesoriów/wyposażenia, służących rozwojowi artystycznemu kandydata.

Wsparcie w tej formie może być przyznane osobie będącej artystą, prowadzącym swoją działalność artystyczną na terenie województwa łódzkiego, studentem lub uczniem/słuchaczem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Nabór wniosków w ramach filaru „rozwój” ma charakter ciągły, jednak musi on zostać złożony na minimum 90 dni przed planowanym terminem wydatkowania przyznanego wsparcia. W przypadku przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku lub latach następnych po złożeniu wniosku, decyzja o przyznaniu wsparcia nastąpi nie wcześniej niż po 15 listopada roku, w którym złożono wniosek W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest złożenie wniosku w terminie krótszym niż 90 dni przed planowanym terminem wydatkowania przyznawanego wsparcia.

Wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 15 000 zł i może być ono wypłacone w całości lub w częściach. Przekazanie stypendium następuje na podstawie umowy podpisywanej pomiędzy Województwem Łódzkim a osobą, która je otrzymała.    


 Do pobrania:

1. Wniosek w ramach filaru "dorobek"

2. Wniosek w ramach filaru "rozwój"

3. Sprawozdanie

4. Uchwała nr L/595/22 (regulamin)

 Wypełnione i podpisane wnioski należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
(al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

Osoba do kontaktu: Emilia Kazek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    


Przyznane wsparcie finansowe w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego

W dniu 12 marca 2024 r. ZWŁ podjął uchwałę nr 299/24 w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego.

W filarze „dorobek” przyznano nagrody następującym osobom:

 1. Małgorzata Korpysz-Owczarek – 7 000,00 zł;
 2. Artur Modrzejewski – 7 000,00 zł;
 3. Marcin Tober – 7 000,00 zł;

W filarze „rozwój” przyznano stypendia następującym osobom:

 1. Wiktoria Kwoka – 10 000,00 zł;
 2. Mirosław Olszycki – 10 000,00 zł;
 3. Anna Maria Ścibiorek – 10 000,00zł;
 4. Jeremi Kowalski – 10 000,00 zł;
 5. Aleksander Kałuziak – 10 000,00 zł;

Data publikacji: 13.03.2024 r.


Przyznane wsparcie finansowe w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego

W dniu 28 listopada 2023 r. ZWŁ podjął uchwałę nr 1042/23 w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego.

W filarze „dorobek” przyznano nagrody następującym osobom:

 1. Sara Szymańska – 7 000,00 zł;
 2. Izabela Łapińska – 7 000,00 zł;
 3. Piotr Spottek – 7 000,00 zł;
 4. Kacper Malinowski – 7 000,00 zł;
 5. Gaja Wilewska – 7 000,00 zł;
 6. Iga Matera – 7 000,00 zł;
 7. Michał Owczarek – 7 000,00 zł;
 8. Wojciech Niedziółka – 7 000,00 zł;
 9. Michał Skibiński – 7 000,00 zł;
 10.  Dawid Bodzak – 7 000,00 zł;
 11.  Przemysław Pawlak – 7 000,00 zł;
 12.  Lucyna Jakubczyk – 7 000,00 zł;
 13.  Marzena Sroczyńska-Gudajczyk – 7 000,00 zł;
 14.  Jan Łaski – 7 000,00 zł;
 15.  Bartłomiej Gawron – 7 000,00 zł.

W filarze „rozwój” przyznano stypendia następującym osobom:

 1. Aniela Janiak – 10 000,00 zł;
 2. Ryszard Janusz Jabłoński – 7 000,00 zł;
 3. Maria Walkiewicz – 10 000,00zł;
 4. Jan Walkiewicz – 10 000,00 zł;
 5. Michalina Rosińska – 7 000,00 zł;
 6. Julian Wejlandt – 11 000,00 zł;
 7. Jan Tietz – 5 000,00 zł.

Data publikacji: 28.11.2023 r.


Przyznane wsparcie finansowe w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego

W dniu 30 maja 2023 r. ZWŁ podjął uchwałę nr 435/23 w sprawie przyznania wsparcia finansowego w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego.

W filarze „dorobek” przyznano nagrody następującym osobom:
1) Amelia Grzywińska – 7 000,00 zł;
2) Mia Rawicka – 7 000,00 zł;
3) Anastazja Kacprzak – 7 000,00 zł;
4) Dobromiła Czarnecka – 7 000,00 zł;
5) Zdzisław Gajewski – 7 000,00 zł;
6) Maria Duszka – 7 000,00 zł;
7) Tomasz Orłowski – 7 000,00 zł.

W filarze „rozwój” przyznano stypendia następującym osobom:
1) Aleksandra Chrapowicka – 7 000,00 zł;
2) Krzysztof Jochan – 7 000,00 zł;
3) Bronisława Nowicka – 7 000,00zł;
4) Astrid Gizgier – 7 000,00 zł;
5) Daniel Pielucha – 7 000,00 zł

Data publikacji: 01.08.2023 r.

Do pobrania:

Uchwała nr 435/23