Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego od 2003 roku przyznaje Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego. Wnioski o Nagrody w ciągu całego roku mogą składać organy administracji państwowej, samorządowej, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne i inne podmioty działające na rzecz kultury w tym media.


W dniu 21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Do pobrania:

Uchwała Nr 1174/21


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata XXXI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt 2021

W dniu 22 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę przyznającą Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego laureatce XXXI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt 2021. Organizatorem Konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Konkurs jest istotnym przedsięwzięciem zarówno dla Akademii, która w ten sposób może zaprezentować efekty swojej pracy i obserwować wyniki rozwoju dydaktycznego każdej pracowni wchodzącej w strukturę instytutów ASP jak i dla studentów, którzy mają okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami i skonfrontować je z rynkiem przemysłowym.

Do pobrania:

Uchwała Nr 1084/21


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki

W dniu 20 października 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Marszałek Województwa Łódzkiego jest fundatorem II Nagrody ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. Piotrkowskie Biennale Sztuki.

Celem konkursu jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Temat tegorocznego Biennale – „Powrót z gwiazd” – czerpie  inspiracje z książki Stanisława Lema o tym samym tytule. 

Do pobrania:

Uchwała Nr 986/21


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla Kapeli FAKIRY

Uchwałą Nr 740/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Kapeli FAKIRY.

Kapela FAKIRY to jeden z najlepszych zespołów wykonujących folklor miejski. Muzyka stanowi połączenie folk z jazzem i swingiem. Zespól powstał w 1976 r. i w roku bieżącym obchodzi 45-lecie istnienia.

Do pobrania:

Uchwała Nr 740/21


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego

Uchwałą Nr 580/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Do pobrania:

Uchwała Nr 580/21


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata Konkursu im. Władysława Strzemińskiego-SZTUKI PIĘKNE 2021

Uchwałą Nr 273/21 z dnia 22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Laureatowi I nagrody regulaminowej XXXVIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2021.

Do pobrania:

Uchwała Nr 273/21


 Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata Konkursu im. Władysława Strzemińskiego-PROJEKT 2020

Uchwałą Nr 1178/20 z dnia 30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Laureatowi I nagrody regulaminowej XXX Konkursu im.
Władysława Strzemińskiego - Projekt 2020.

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Projekt jest bardzo istotnym przedsięwzięciem zarówno dla Akademii, która
w ten sposób może zaprezentować efekty swojej pracy i obserwować wyniki rozwoju dydaktycznego każdej pracowni wchodzącej w strukturę wydziałów ASP jak i dla studentów, którzy mają okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami
i skonfrontować je z rynkiem przemysłowym.

Do pobrania:

Uchwała Nr 1178/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 r.


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata Konkursu im. Władysława Strzemińskiego-SZTUKI PIĘKNE 2020

W dniu 24 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury laureatowi I nagrody regulaminowej XXXVII Konkursu im. Wł. Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2020. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Celem konkursu jest konfrontacja artystycznych osobowości studentów uczelni. Cel realizowany jest poprzez zbiorową wystawę umożliwiającą wyłonienie i nagrodzenie oryginalnych i najbardziej wartościowych prac powstałych w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim.

Do pobrania:

Uchwała Nr 264/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 marca 2020 r.


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla Marcina Maciejczaka
 
W dniu 4 marca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Marcinowi Maciejczakowi - zwycięzcy polskiej edycji The Voice Kids - Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Do pobrania:

Uchwała Nr 196/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 marca 2020 r.


 

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata XXIX Konkursu im. Władysława Strzemińskiego  PROJEKT 2019

Pani Marta Piórkowska otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Projekt jest bardzo istotnym przedsięwzięciem zarówno dla Akademii, która w ten sposób może obserwować wyniki rozwoju dydaktycznego każdej pracowni jak i dla studentów, którzy mają okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami i skonfrontować je z rynkiem przemysłowym. Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego była już wielokrotnie fundowana przez Samorząd Województwa. Stanowi doskonałą promocję studentów – młodych łódzkich artystów.


Pani Marta Piórkowska jest absolwentką kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej ze specjalizacją Architektura Wnętrz. Obecnie studentka I roku studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w XXIX Konkursie im. Władysława Strzemińskiego – Projekt 2019 otrzymała za projekt struktury ażurowej w przestrzeni architektonicznej. Praca powstała w Pracowni Kreacji Artystycznej pod kierunkiem prof. Małgorzaty Wyszogrodzkiej-Trzcinki.


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata XLIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Rubinową Hortensję

Marszałek Województwa Łódzkiego od kilku lat jest fundatorem II Nagrody w Konkursie
Literackim o Rubinową Hortensję. Tegorocznym laureatem Nagrody został Pan Michał Polit. Jury postanowiło przyznać II Nagrodę za zestaw wierszy: Obudź mnie, Była ale sobie poszła, Kolor mego życia, Pewien wieczór, Przyjdzie.

Pan Michał Polit debiutował w 2015 r. tomikiem wierszy Wyczekując przyszłości (wyd. Kamena). Obecnie przygotowuje do druku zbiór zatytułowany Z podziękowaniem. Jest również laureatem głównej nagrody trzech turniejów Jednego Wiersza w Łodzi.

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Rubinową Hortensję należy do najbardziej prestiżowych w regionie i w kraju. Jest drugim najstarszym konkursem poetyckim w Polsce (pierwsza edycja odbyła się w 1965 r.). Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Do pobrania:
Uchwała Nr 1468/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 listopada 2019 r.

 


Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za zasługi w dziedzinie kultury zostali uhonorowani najwybitniejsi artyści, zespoły i kapele ludowe oraz stowarzyszenia z województwa łódzkiego.

Do pobrania:
Uchwała Nr 1300/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.


Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla laureata XXXVI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2019


Przyznano Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury w XXXVI Konkursie im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2019.

Do pobrania:

Uchwała Nr 340/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
 


Od dnia 6 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Poniżej znajduje się aktualny wzór wniosku oraz link do obowiązującego regulaminu.

Szczegółowych informacji o Nagrodach udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji - p. Anna Salska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 42 291 97 43

POBIERZ:
1. AKTUALNY wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego      
2. Uchwała Nr LVII/703/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 6066)
3. Uchwała Nr XIV/159 /15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3560)

 


W dniu 14 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1560/18 przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury zasłużonym pracownikom Łódzkiego Domu Kultury. Nagrody przyznano w związku z jubileuszem 65-lecia działalności ŁDK.


Uchwałą Nr 1452/18 z dnia 23 października 2018 r.  Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Laureatami nagród zostali wieloletni pracownicy Teatru im Stefana Jaracza, który w tym roku obchodzi jubileusz 130-lecia istnienia.


Uchwałą Nr 1450/18 z dnia 23 października 2018 r.  Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Laureatem nagrody został Pan Jerzy Rachubiński, dyrygent, wieloletni wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi.


Wyłoniono laureata II Nagrody XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Rubinową Hortensję”. Nagroda została ufundowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego (uchwała Nr 1387/18 z dnia 9 października 2018 r.).
Konkurs należy do najbardziej prestiżowych w regionie i w kraju. Jest drugim najstarszym konkursem poetyckim w Polsce. Jego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.


Wyłoniono laureata 28 Konkursu im. Władysława Strzemińskiego –Projekt 2018 i zarazem laureata Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury (uchwała Nr 527/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.). Nagrodzona praca „Due Ingredienti – zestaw opakowań na makarony” powstała w Pracowni Kreacji Artystycznej ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Jury zwróciło uwagę na nowatorskie podejście do projektowania. Nietypowe załamania zastosowane w projekcie opakowań czynią je luksusowymi. Laureatka jest studentką Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 


Wyłoniono laureata Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.  Nagroda została przyznana za cykl grafik wykonanych w technikach odprysku i akwatinty. Prace powstały w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.  Zdobywca Nagrody jest także laureatem I nagrody  XI Konkursu na Małą Formę Graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (uchwała Nr 463/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2018 r.).


Wyłoniono laureata Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o "Rubinową Hortensję". Konkurs "O Rubinową Hortensję", jeden z najbardziej prestiżowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim. Jego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika. Jest drugim pod względem stażu konkursem poetyckim w Polsce, po gdańskiej "Czerwonej Róży".


Uchwałą Nr 1187/17 Zarządu Województwa Łódzkiego  z dnia 5 września 2017 r. zostały przyznane Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.


Uchwałą Nr 1160/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Panu Wojciechowi Nowickiemu, dyrektorowi Teatru Wielkiego w Łodzi, wieloletniemu dyrektorowi naczelnemu Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu i promocji kultury teatralnej.


W związku z jubileuszem 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, uchwałą Nr 1159/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.  Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał wieloletnim, zasłużonym pracownikom Biblioteki, Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.


NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY ORAZ SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ KULTURY.


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury przyznawane są od 2003 roku i mają charakter finansowy. Otrzymują je wybitni twórcy, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury zaangażowani w rozwój kultury w regionie.

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury przyznawane są w oparciu o Uchwałę Nr XIV/159/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:
1)  organy administracji państwowej;
2)  organy administracji samorządowej;
3)  członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego;
4)  radni Sejmiku Województwa Łódzkiego;
5)  instytucje kultury;
6)  szkoły i uczelnie artystyczne;
7)  inne podmioty działające na rzecz kultury i jej promocji, w tym media.

Wnioski o przyznanie Nagrody składa się do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie nie później niż miesiąc przed planowanym terminem wręczenia Nagrody. 

POBIERZ WNIOSEK

Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kontakt: Barbara Fronczkowska, tel.: 42 291 97 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Anna Salska, tel.:  42/ 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  


Uchwałą Nr 412/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury  Laureatce XXXVII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego PROJEKT 2017.


Uchwałą Nr 343/17 z dnia 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Laureatce XXXIV Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne 2017.


Uchwałą Nr 37/17 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego wieloletnim, zasłużonym pracownikom Teatru Wielkiego w Łodzi, w związku z jubileuszem 50-lecia Teatru.


Uchwałą Nr 1422/16 z dnia 22 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Laureatowi II nagrody XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Rubinową Hortensję”.


Uchwałą Nr 1145/16 z dnia 20 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

 Wręczenie Nagród odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji Sezonu Kulturalnego w Województwie Łódzkim, w dn. 3 października br., w Pałacu Herbsta – Muzeum Sztuki w Łodzi (ul. Przędzalniana 72, Łódź)


Uchwałą Nr 419/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury  Laureatce  XXVI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt.


Uchwałą Nr 254/16 z dnia 7 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury  Laureatce XXXIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne.

 

Uchwałą Nr 125/16 z dnia 8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury długoletnim pracownikom orkiestry Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi, w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu stulecia jej istnienia.


Uchwałą Nr 1368/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.


Uchwałą Nr 1141/15 z dnia 13 października 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzezc kultury.


Uchwałą Nr 783/15 z dnia 15 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.


Ustanowiono Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
Uchwałą Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. ustanowiono Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Jest ona przyznawana osobom fizycznym,  prawnym, jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń, projektów kulturalnych, które w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniają się do aktywizacji życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej.  

Nagrody mają charakter finansowy.  Nagroda dla osoby fizycznej  przyznawana jest  w wysokości do 10 000 zł brutto, zaś dla osób prawnych bądź jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą do 20 000 zł brutto. W 2016 roku na Nagrody zarezerwowano w budżecie województwa 100 000 zł.  

Wnioski o nagrody mogą składać:
1)      członkowie Kapituły;
2)      radni Województwa Łódzkiego (co najmniej 7);
3)      organy administracji rządowej;
4)      ograny administracji samorządowej;
5)      instytucje kultury;
6)      związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne;
7)      szkoły i uczelnie artystyczne.

Wniosek o przyznanie Nagrody na dany rok należy złożyć w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego osobiście (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub za pośrednictwem poczty w terminie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury można uzyskać w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kontakt: Agnieszka Krasoń, pok. 205, tel.: 42 663 30 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/nagroda

Pobierz:
- wniosek o przyznanie Nagrody,
- Regulamin przyznawania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury,
- klauzula informacyjna

 


Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum