Nagrody Archiwum

Ochrona danych osobowych


W celu prawidłowej obsługi procedury przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji gromadzi dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do nagród. Prosimy o zapoznanie się z zasadami gromadzenia i przechowywania Państwa danych.

Do pobrania
Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych w procesie przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego
 Z dniem 16 marca br. zakończył się nabór wniosków w konkursie o Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

 
W terminie wpłynęło 50 wniosków.
Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwa ocena formalna wniosków, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.
 
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury przyznawane są od 2003 roku i mają charakter finansowy. Otrzymują je wybitni twórcy, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury zaangażowani w rozwój kultury w regionie.
 
Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 
Kontakt: Magdalena Sowińska, pok. 1321, tel.:  42/ 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 2015 za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii LAUREAT przyznane !!!
 
Uchwałą Nr 240/15 z dnia 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury w kategorii LAUREAT.
 
Nagroda ma charakter finansowy, w kategorii LAUREAT – do 3 000 zł i jest przeznaczona dla laureata konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury, organizowanego na terenie województwa łódzkiego przez publiczne szkoły artystyczne, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje z terenu województwa łódzkiego.
 
Gratulujemy!
Jednocześnie przypominamy o naborze wniosków o Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w pozostałych kategoriach. Nabór trwa tylko do 16 marca br.


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury przyznawane są w oparciu o Uchwałę Nr XIV/159/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:
1.       organy administracji państwowej;
2.       organy administracji samorządowej;
3.       członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego;
4.       radni Sejmiku Województwa Łódzkiego;
5.       instytucje kultury;
6.       szkoły i uczelnie artystyczne;
7.       inne podmioty działające na rzecz kultury i jej promocji, w tym media;
8.       w przypadku, gdy wniosek dotyczy Nagrody dla zespołu artystycznego działającego przy podmiocie posiadającym osobowość prawną, podmiot ten we wniosku wypełnia oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przekazania Nagrody laureatowi.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminach:
1)      od 15 lutego do 15 marca 2015 roku, w kategoriach:
-        „Całokształt działalności” 
-        „Osobowość” 
-        „Dziennikarz” 
-        „Regio Kultura” 
-        „Gmina – w centrum kultury” 
 
UWAGA! Ze względu, że termin końcowy naboru przypada na dzień wolny od pracy, wnioski będą przyjmowane do 16 marca 2015 roku, do godz. 16.00. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8) lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

2)      do 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana Nagroda - dotyczy nagród w kategorii LAUREAT (nabór  dla laureata konkursu organizowanego w 2015 roku -  ZAKOŃCZONY).
 
Wnioski w kategorii LAUREAT można składać do 30 listopada 2015 roku dla laureata konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury, który zostanie zorganizowany w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego przez publiczne szkoły artystyczne, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje z terenu województwa łódzkiego.
PRZYPOMINAMY!
 
30 listopada br. upływa termin składania wniosków o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury  w kategorii LAUREAT.
 
Nagroda przeznaczona jest dla laureata konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury, organizowanego na terenie województwa łódzkiego przez publiczne szkoły artystyczne, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje z terenu województwa łódzkiego.
 
Do pobrania:
Regulamin konkursu
Wniosek Laureat


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 2014 za osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznane!!!.

Uchwałą Nr 726/14 z dnia 17. 06. 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 2014 za osiągnięcia w dziedzinie kultury
w kategorii LAUREAT przyznane !!!
.
 
 
Uchwałą Nr 194/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrody zostały przyznane w kategorii LAUREAT dla konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury, organizowanego na terenie województwa łódzkiego przez publiczne szkoły artystyczne, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje z terenu województwa łódzkiego. Nagroda przeznaczona dla laureata konkursu.
Nagrody otrzymali:
 

1. Laureat XXXI Konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2014    - 3 000 zł
2. Laureat 44. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o "Rubinową Hortensję"    - 1 500 złNAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY ORAZ SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ KULTURY.
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury przyznawane są w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/634/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawieprzyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania  nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury,

Konsultacje i kontakt
 
Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie określającym zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
Wszelkich informacji na temat wnioskowania o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury udzielają:
Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Od 15 lutego do 15 marca b.r. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w następujących kategoriach:

Do pobrania:

  1. Całokształt działalności” – Załącznik Nr 1;
  2. Osobowość” – Załącznik Nr 2;
  3. Dziennikarz” - Załącznik Nr 3;
  4. Regio Kultura” – Załącznik Nr 5;
  5. Gmina – w centrum kultury” – Załącznik Nr 6
  6. Regulamin


- Wniosek w kategorii „Laureat” Załącznik Nr 4 do Regulaminu - NABÓR ZAKOŃCZONYNagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury narodowego przyznawane są od 2003 roku i mają charakter finansowy. Otrzymują je wybitni twórcy, animatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury zaangażowani w rozwój kultury w regionie.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości wnioskowania o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pod numerem telefonu: (42) 291 97 43 oraz drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

___________________________________________________________________________________________________

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY ORAZ SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ KULTURY.

___________________________________________________________________________________________________

PRZYPOMINAMY!

 

30 listopada br. upływa termin składania wniosków o Nagrodę Marszałka Województwa  Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury  w kategorii LAUREAT

Nagroda przeznaczona jest dla laureata konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury, organizowanego na terenie województwa łódzkiego przez publiczne szkoły artystyczne, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje z terenu województwa łódzkiego.

 

Regulamin konkursu

 

Wniosek Laureat

___________________________________________________________________________________________________

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego 2013 za osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznane!!!

 

Uchwałą Nr 710/13 z dnia 04. 06. 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. :