Menu

Przyroda Województwa Łódzkiego - okiem mieszkańców

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zaiwestujwekologie.pl

  1. Nazwa zadania:„Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie w promocję walorów przyrodniczych regionu.”
  2. Wartość ogólna zadania: 120.300,00 zł
  3. Wysokość oraz forma dofinansowania z WFOŚiGW:dotacja w wysokości 108.270,00 zł
  4. Opis projektu: Zadanie „Przyroda województwa łódzkiego widziana oczyma jego mieszkańców, czyli innowacyjne narzędzie edukacji ekologicznej mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez ich zaangażowanie  w promocję walorów przyrodniczych regionu” skierowane jest do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej (pod opieką opiekuna), jak i osób dorosłych, którzy będą mogli przesyłać do Województwa Łódzkiego wykonane przez siebie zdjęcia najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejsc w Województwie Łódzkim. Na potrzeby działań promocyjnych  zostanie przygotowany spot promujący atrakcje przyrodnicze województwa łódzkiego i zachęcający do wyjazdów w w/w atrakcje. Projekt jest innowacyjny ze względu na stopień zaangażowania mieszkańców województwa łódzkiego w promowanie walorów przyrodniczych Łódzkiego, pozwala zrealizować koncepcję kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska połączone ze spojrzeniem na bioróżnorodność artystycznym okiem. Przygotowany film p.t. „Przyroda Województwa Łódzkiego – okiem mieszkańców”, również promujący  obszary  przyrodnicze  województwa łódzkiego jako miejsca wyjazdów turystycznych oraz sposoby właściwego zachowania się w miejscach ochrony przyrody, Film i spot będą dostępne w Internecie na kanale Województwa Łódzkiego w serwisie You Tube i mediach społecznościowych  Łódzkiego, używane w działaniach promocyjnych podczas targów. Album edukacyjno – przyrodniczy p.t. „Przyroda Województwa Łódzkiego – okiem mieszkańców” będzie dostępny podczas działań promujących województwo łódzkie m.in. podczas targów turystycznych, dożynek wojewódzkich i prezydenckich, imprez własnych ( Piknik Funduszy Europejskich, Mixer Regionalny, Festiwal Myślenia Projektowego).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl