Aktualności Komunikacja

piątek, 20 stycznia 2023
Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr LI/605/22 z dnia z dnia 20 grudnia 2022 r. przyjął aktualizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Publikacja Aktualizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ogłoszona została w dniu 20 stycznia 2023 r. i jest dostępna na…
poniedziałek, 4 lipca 2022
Nazwa zadania: „Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703” Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, na odcinku o długości 1 353 m, od granicy miejscowości Praga do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 72. Realizacja inwestycji ma na celu usprawnienie połączenia…
wtorek, 4 stycznia 2022
Program Inwestycji Strategicznych Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w…
czwartek, 30 września 2021
Spotkania informacyjne dotyczące nowych połączeń kolejowych linki do retransmisji: 5 października 2021 r., godz. 18:00 prezentacja Projektu pn.: „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna” - https://youtu.be/i_2s7wzmHA0 6 października 2021 r., godz. 18:00 prezentacja Projektu pn.: „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku…