Europejski Rok Kolei 2021

piątek, 5 listopada 2021
W dniach 26 października – 5 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła merytoryczną ocenę prac uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Twoja wymarzona podróż koleją”. Ze względu na sytuację epidemiczną członkowie Komisji oceniali prace w systemie zdalnym. Konkurs zorganizowany został w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 i skierowany był do uczniów szkół podstawowych…
piątek, 5 listopada 2021
W dniach 26 października – 5 listopada 2021 r. Komisja Konkursowa przeprowadziła merytoryczną ocenę prac uczestników Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Kolejowe Łódzkie”. Ze względu na sytuację epidemiczną członkowie Komisji oceniali prace w systemie zdalnym. Konkurs zorganizowany został w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 i skierowany był do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub…
piątek, 23 lipca 2021
Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.: „Twoja wymarzona podróż koleją” Cele konkursu promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021; uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej; utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych…
piątek, 23 lipca 2021
Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 ogłasza Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn.: „Kolejowe Łódzkie” Cele konkursu promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021; uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej; utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego…