Aktualności Komunikacja

piątek, 20 stycznia 2023
Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr LI/605/22 z dnia z dnia 20 grudnia 2022 r. przyjął aktualizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Publikacja Aktualizacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ogłoszona została w dniu 20 stycznia 2023 r. i jest dostępna na…
poniedziałek, 4 lipca 2022
Nazwa zadania: „Budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703” Zakres inwestycji: kompleksowa budowa obwodnicy miejscowości Praga w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 703, na odcinku o długości 1 353 m, od granicy miejscowości Praga do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 72. Realizacja inwestycji ma na celu usprawnienie połączenia komunikacyjnego…
wtorek, 4 stycznia 2022
Program Inwestycji Strategicznych Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w…