Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie

środa, 24 kwietnia 2024

tablica informacyjna

Nazwa zadania:

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego”

Projekt zakłada:  poprawę bezpieczeństwa, m.in. poprzez budowę nowych i przebudowę istniejących dróg dla pieszych, przejść dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, peronów przystankowych w następujących lokalizacjach:

 • DW 482, Łask, ul. Objazdowa
 • DW 481, Łask, ul. Mickiewicza
 • DW 726, Opoczno, ul. Inowłodzka
 • DW 746, Żarnów, ul. Konecka
 • DW 484 Buczek, ul. Główna
 • DW 483, Wypychów
 • DW 704, Wrzeczko – Łyszkowice
 • DW 702, Michałówka – Piątek
 • DW 485, Zawady
 • DW 482, Kuźnica Skakawska
 • DW 480, Sieradz, ul. POW
 • DW 482, Sieradz, ul. Jana Pawła II

Lata realizacji: 2024 – 2025

Wartość inwestycji w PLN: 23 653 140

Kwota dofinansowania w PLN: 11 826 570

Procentowy udział dofinansowania: 50 %

Łączna długość odcinków: 10,5 km

W dniu 8 grudnia 2023 r. została zawarta umowa Nr 02/2023 pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Województwem Łódzkim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania wojewódzkiego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego”.