Aktualności poryby 2014-2020

wtorek, 27 września 2022
Z dniem 22 września 2022 r. obowiązują nowe wzory  następujących wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do stosowania przez Instytucję Zarządzającą: Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych Priorytet 4 PO RiM, Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju…
piątek, 22 lipca 2022
  Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja"(wersja 6) Wniosek o płatność na operacje…
czwartek, 14 kwietnia 2022
  Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140), poniżej wzory formularzy wniosków o dofinansowanie oraz wzory wniosków o płatność…
czwartek, 17 marca 2022
  Inicjatywa ta związana jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021roku, w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej. W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za…
piątek, 3 grudnia 2021
Dzień dobry Szanowni Państwo, W imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy…
środa, 12 maja 2021
Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021 ogłoszonych przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Z Ikrą"  w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.…